Slavica Slovaca, Zväzky 9–10

Predný obal
Vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied., 1974
0 Recenzie

Vyhľadávanie v obsahu knihy

Čo hovoria ostatní - Napísať recenziu

Na obvyklých miestach sme nenašli žiadne recenzie.

Obsah

EjieHa KpÄHKOBa CHCTeMa MoaaAbHbix rviarojioB npHJiaraTebHbix h Hapemiň
3
BHHueHT EjiaHap CHcreMHbie OTHouieHHH b AexcHKe h hx ciOBapHas oôpaĎOTKa
16
ieoHopa KytepoBa K npooAeMaľHKe yHHBepĎHsauHH nyTeM cyĎcTaHTHBauHH
23
Autorské práva

29 zvyšných častí nezobrazených

Časté výrazy a frázy

Bibliografické informácie