Buy this book


SellerPriceSeller rating
SimonandSchuster.comNo priceNo rating
Amazon.comNo priceNo rating
Barnes&Noble.com$7.98No rating
Books-A-Million$16.38No rating
IndieBoundNo priceNo rating
Rakuten.com$13.85No rating
Target$17.84No rating
SuperBookDeals$12.88No rating
ergodebooks.com$8.71No rating
Rakuten.com - Synergy Data Inc$24.54No rating
goHastings.com$18.90No rating
Barnes & Noble - Academia Bookstore Inc$7.98No rating
Wordery$24.14No rating
BookDepository.com$21.00No rating
Biblio.com$4.94No rating
AbeBooks$3.46No rating
Biblio.com$11.49No rating
Neebo.com$14.99No rating
Biblio.com$10.00No rating
eBay - betterworldbooks$3.97No rating
Biblio.com$10.00No rating
Biblio.com$5.25No rating
Quality Bargain Mall$0.99No rating
Biblio.com$6.00No rating
Biblio.com$12.00No rating
eBay - phoenixfriends$6.98No rating
Biblio.com$9.50No rating
BetterWorldBooks.com$3.98No rating
Textbooks.com$5.25No rating