Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

Front Cover
Komunist, 1971 - Constitutional amendments - 231 pages
0 Reviews

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

гпјогтасгја
3
1гос1пг д ео Озпозта пае1а
40
Оео рггп Огиепо г роШгбо игеЛепје
52

4 other sections not shown

Common terms and phrases

12угзауапје 12угзпо уесе 1ес1егас1је 1ес1егасце 1јисИ 1сао 1сој1 зи 1сој1та 1соја 1соје 1сојој 1та ргауо 1таји 2а1сопа 2а1сопот зе 2ајес1шса А1со зе аи1;опотп1ћ аи1;опотпе АМАКВМАК атапс1тапа боуе1са га2уоја гаЗапа гас1а гас1от гас1п1ћ гас1пе гас1шћ гаупоргаупо гериђН1са гериђШса Гес1егаИупе ђ1га ђШ з1;ауоуа зато затоиргау1јапја затоиргаупо Зауе2па з1сирзИпа зауе2пип Зауе2по зауе2шт 2а1сопот зауе2шћ згес1з1;ауа ЗГКЈ зИас1и зис1оу1 зу1ћ зуа1се зуе ЗУОЈ зуој1ћ зуоје и1;угЗепе и1;угЗије игеЗије из1;ауот из1оу1та из1оуе 2а иргау1јапја иргауе ис1ги2епо Јиоз1ау1је КериђН1се КериђШсе Нса о1су1ги ога огапа огаш огаш2ас1ја ођ1азИ ођауе2е ође2ђеЗије оз1;уаг1уапје оз1;уагији озпоуи орзИ орзИпа ос1геЗепо ос1поза ос1те ОУО пабт пагос1позИ пе то2е перозгес1по Пз1;ауа пј1ћоуо рг1угес1по ргауа 1 с1и2позИ ргауо с1а рге рге1;геза рге1со ргес1 Ргес1зес1ш1с ргета рго ргор1за рготепе рИапја ро ро1;геђа ро1сгајта роз1е роз1оуе рос1 с1а зе С1ап с1апоуа с1г2аупе с1ги с1гиз1;уепо с1гизЧуепо с1ео с1опоз1 с1оћоЉа с1уа т1;егеза ТЈз1;ауа ТЈз1;ауот тои зе то2е зе уге угепје угете УГЗ1 уеба Уесе пагос1а шје

Bibliographic information