Tiede, tieto ja sukupuoli

Front Cover
Gaudeamus, 2005 - 256 pages
0 Reviews

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Related books

References from web pages

Kiiltomato.net - Tieteen matteukset ja matildat
Tiede, tieto ja sukupuoli -teoksen lähtökohtana on, että sukupuoli ei ole ainoastaan ihmisten eikä etenkään erityisesti naisten ominaisuus, ...
www.kiiltomato.net/ ?rcat=Tietokirjallisuus& rid=1092

Publications
Teoksessa Tiede, tieto ja sukupuoli, toim. Liisa Husu ja Kristina Rolin. Helsinki: Gaudeamus, 97-111. Husu, Liisa ja Rolin, Kristina, 2005. Johdanto. ...
project.hkkk.fi/ gender/ publications.htm

Gaudeamus : Tiede, tieto ja sukupuoli
Tiede, tieto ja sukupuoli. Liisa Husu & Kristina Rolin (toim.) Teos avaa uusia näkökulmia tieteeseen ja tiedon tuotantoon sekä tieteen sukupuoli- ja ...
www.yliopistokustannus.fi/ 1kirja.php?isbn=951-662-931-8

Selected publications
Tiede, tieto ja sukupuoli [Science, knowledge and gender]. Helsinki: Gaudeamus. Translation from English, with Ville Laakso: Jeff Hearn: Miesten ja ...
www.helsinki.fi/ collegium/ english/ staff/ Husu/ husu_publications.htm

Liisa Tainio : Gender in Finnish Language Use: Equal, Inequal and ...
Tiede, tieto ja sukupuoli, 220-240. Gaudeamus, Helsinki. TAINIO, LIISA 2006: Gender in Finnish language code and use. In: Hod i , A. & J. Posti (eds. ...
webfu.univie.ac.at/ texte/ tainio.pdf

Kristina Rolin phd, Senior Research Fellow, Academy of Finland ...
Tiede, tieto ja sukupuoli, toim. Liisa Husu ja Kristina Rolin. Helsinki: Gaudeamus, 97-. 111. 9. Husu, Liisa ja Rolin, Kristina, 2005. Johdanto. ...
www.hse.fi/ NR/ rdonlyres/ E0948525-6C38-4938-8CB5-64E12A054F37/ 4767/ ROLINjulkaisut.pdf

Akateemiset opinnot ja äitiys
Tiede, tieto ja sukupuoli, 58-83. Helsinki: Hakapaino Oy Korppi-Tommola, A. 1984. Naisten koulunkäyntimahdollisuuksien laajeneminen vuoden 1800 jälkeen. ...
www.minna.fi/ minna/ artikkelit/ akataiditkokkonen.html

Henkilökunta
Tiede, tieto ja sukupuoli, Gaudeamus, Helsinki, 150-169. Vehviläinen, Marja (2005) The Numbers of Women in ICT and Cyborg Narratives: On the Approaches of ...
www.uta.fi/ laitokset/ naistutkimus/ vehvilainen.htm

999 999% /999 1 Seija Kojonkoski - Rännäli 19.9.2006 ktyo, KT, Dos ...
Tiede, tieto ja sukupuoli. Helsinki: Gaudeamus, 12- 36. Kojonkoski -Rännäli, S. 2005. Pohdintoja käsityö -oppiaineesta. www.oph.fi/ edu.fi/ perusopetus/ ...
www.kaspaikka.fi/ opettajanpoyta/ artikkeleja/ Missa-high-tech-ja-high-touch-kohtaavat-seija-kojonkoski-rannali.swf

Deliverable 6
Project no.: 036695. Project acronym: UNICAFE. Project title: Survey of University Career of Female Scientists at Life Sciences versus Technical ...
www.unicafe.ee/ Failid/ report_oul_eng.pdf

Bibliographic information