13. kongres SKJ: dokumenti : referat, rezolucije, Statut SKJ, završna riječ, sastav organa SKJ (25-28. jun 1986)

Front Cover
Izdavački centar Komunist, 1986 - 263 pages
0 Reviews

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

КЕ20ШСЏЕ
43
2ас1аа бауега котишбга и екопотбкот паиспогећпоШкот
91
1с1ејпоро1Шдко огџашгааопо акаопо каскоубко
123

9 other sections not shown

Common terms and phrases

1јисН 1 гас!апа 2аго б1бгета б1оћос1а ба багас1пје бато батоиргау1јапја батоиргаупо бауега котишбга бгес1бгауа бго бК бк1ас1и бКЈ боајаНбНско бпа§а бпа§е бто буако буе буј бујт буоје буоји буојјт буојШ буШ га гагуоја гајес1шса гас1 гас1а гас1агака гас1и гас1пШ 1јисН гас1шка гас1шске к1абе гас1шћ гасН ггећа с1а ге герићНка гет1јата гет1је гета1ја го§а гот готе гпасаја екопотбке иб1оуа иб1оујта иг ис1гигепо јасапје киНиге Кобоуи којј којјта коп§геб котипјбга котишбга Ји§об1аујје Нт обгуапуапје обпоуата обпоуи обпоупе обпоушћ ог§апа ог§аш ог§ашгааја ог§ашгаспе ог§ашта ос1§оуогпобТ ос1поба ос1побпо осНика осНиспо оћауега оћгагоуапја оћНка па§е пабе пагос1а пагос1побН паике пе пеорћос1по пја пје пје§оуо пјШоуо ра ргауа ргета рго рго§гата ргоНу ргосеба ргоћ1ета ро ро1огаја ро1Шке ро1Шско робећпо роггећа рокгајта роННке рп рпје буе§а рпугес1е с1а бе С1ап с1апоуа с1ги§јт с1гибгуа с1гибгуепо с1об1јес1по Сепгга1по сјеНш соујека тгегеба тјеге то§и то§испобН тога тогаји ћгге ћег ћј ћогће ћогћј га ћШ уабрНапја уес уесе шћ

Bibliographic information