Organizace, pečeti a insignie olomoucké univerzity v letech 1573/1973

Přední strana obálky
Univerzita Palackého, 1980 - Počet stran: 191
0 Recenze
První část publikace, věnovaná staré olomoucké univerzitě, uvádí do historie, nastiňuje vývoj organizace univerzity a univerzitní pečeti, popisuje univerzitní insignie - akademická žezla, řetězy, prapor a úbory a zmiňuje se o

Vyhledávání v knize

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Úvod
13
Vývoj organizace univerzity a univerzitní pečeti
23
b Období 17731782 Statni univerzita
34

Další části 14 nejsou zobrazeny.

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje