[ocr errors]
[ocr errors]

aqua ipsis muruserac adextris,& asinistris:quapropter
diuisionem in duo maria diuisiones appellauir. sic ilie
in eadem sentencia fuit Lyranus » quiquidem inquic
Aminadab principem tribus Iuda anteomnes magno
animo esse ingressum mare, cuíus exemplo cçteros oés
sequi non expauisse. At eo facto tribu Iuda promeruis-
se principacum in populo Hcbraeo.

Dìuifa eft aqua & ingrefii funt fìltj Israël per mediu ftccimaris: eratenimaquaquafimurus a dexteraeorum ':'r.'!7ru: • e^/«w.i/.2 2.Existimoegovnam tantum viam in ma- Aùctòr operi esse factam > quoniam si plures fuissent via?, non di- ris opínio. xisset Moy ses erat aqua quasi murus à dexteraeorum Tostaruí. & leua,ícd manifeste in oratione posuisset: erat enim in mari via? duodecim perquasomnis tribus transite potuit per viam suam sibi a Deo destinatam.Pererius super hune Exodi locû arbitrants est fuisse a Deo tan-1. ù-î\ f::-r> tum vnam viamhebraîistributam in transitu maris>&rjr.w>t: ;d í ?i hoc procommoditatetransitus eorum : etsi duodecim <<• <S : .«■* via? adeo factae fuissent»nempe inquitilk Scriptura no -' tacuisset, quoniam id proíèctò mìraculum fuissetirrsi* w*"^' gnius & memorabilius & diuinae prouidentia? testimo ";: 1 nium. Tostatus in quxstione 9.super i4-Caput Exodi hebrrí putauit hebrçosnonattigisseoppositumlitus adquod in trásicu mavidebantur ipsi iter dirigere: quoniam impeditû erat ris'rubri in'«'arque inuium propteringentes rupes scopulosq ue íoli- liú oppositú tudinis,& tam imminentes mari rubro: ideirco hebrai,itum per vc emensi aliquantam maris partcmreflexo graduredie- nerunt. runt ad idem litus. Eadem opinione fuit Burghensis. Paulus. Caieranus,& Lyranus arbitrât! sunthebraeos in aliam Burghensis. oppofita m transisse partem maris, rubri super cap. 14. Caiecanus. *Exodi : verba Caietani sic se habeiir. Verum si perspi- Ly**ni opin. caciusconsideratafueritlitera scriptura?,facileappare- 1 '■ V1

P bit '- ^

[ocr errors]
[ocr errors][graphic][ocr errors]
« PreviousContinue »