Search Images Maps Play YouTube News Gmail Drive More »
Sign in
Books Books 1 - 10 of about 16 related to Klinická farmacie I.    

Klinická farmacie II

Vlček Jiří, Vytřísalová Magda, kolektiv - 2014 - 256 pages
Kniha je určena pro pregraduální vzdělávání v oboru klinická farmacie, je potřebná i pro předatestační a postgraduální přípravu. Přehledná kniha najde využití v běžné klinické ...
Limited preview - About this book

Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění: druhé, přepracované a doplněné ...

Vítovec Jiří, Špinar Jindřich, a kolektiv - Medical - 2004 - 248 pages
Vývoj, který prodělává farmakoterapie kardiovaskulárních chorob, je rychlý a dynamický. Na přelomu století a tisíciletí se dostala také do primární prevence, především u ...
Limited preview - About this book

Farmakologie: pro studenty zdravotnických oborů

Martínková Jiřina, a kolektiv - Medical - 2007 - 380 pages
Základní a dlouho očekávaná učebnice pro studenty zdravotnických oborů na lékařských a zdravotně sociálních fakultách i vyšších odborných školách. Text je doplněn mnoha grafy a ...
Limited preview - About this book

Kardioonkologie: 2., přepracované a doplněné vydání

Mladosievičová Beata, kolektiv - 2014 - 208 pages
Publikace komplexně shrnuje mimořádně významnou problematiku na pomezí dvou velkých medicínských oborů – kardiologie a onkologie. Onkologičtí nemocní jsou ohrožení při léčbě ...
Limited preview - About this book

Srdeční selhání

Málek, Filip, Málek, Ivan , Jindrová, Jana - Medical - 2013 - 98 pages
Učebnice "Speciální problémy ve vnitřním lékařství: Srdeční selhání pro studenty lékařských fakult" je určena nejen pro studenty se zájmem o obor vnitřního lékařství a ...
Limited preview - About this book
  1. My library
  2. Help
  3. Advanced Book Search