Search Images Maps Play YouTube News Gmail Drive More »
Sign in
Books Books 1 - 10 of about 45 related to Osudy a cíle.    

Hovory o kritice

Jiří Hájek - Criticism - 1978 - 182 pages
Soubor statí o kritice a zejména o žurnalistické kritice umělecké vychází z marxistické teorie umění a kritiky. Má tyto kapitoly: Kritika, její metody a cíle, Vracet se ke ...
Snippet view - About this book

Marie Majerová, aneb, Román a doba

Jiří Hájek - Authors, Czech - 1982 - 206 pages
Monografie o životě a díle národní umělkyně, od jejíhož narození uplynulo letos sto let, se zaměřuje na románovou tvorbu s širokými společenskými souvislostmi a s ohlasem na ...
Snippet view - About this book

Zhoubná úloha pravicových socialistů v ČSR

Jiří Hájek - 1954 - 190 pages
Knížka vysvětluje úlohu pravicových socialistů v dějinách našeho dělnického hnutí a naší vlasti, zvláště v období předmnichovské republiky. Informuje stručně a přehledně o ...
Snippet view - About this book

Už jdem po ulici: z letopisů generace, která byla při tom

Jiří Hájek - Communists - 1976 - 256 pages
Novinář a spisovatel, příslušník tzv. válečné generace, se ve svých úvahách a vzpomínkách na dobu mladosti obrací především k dnešním mladým lidem. Zejména jim chce na zápasech ...
Snippet view - About this book
  1. My library
  2. Help
  3. Advanced Book Search