Zarys teorii decyzji w nauce administracji by Ernest Knosala - 2011 - 212 pages
Zarzadzanie rozwojem szkoly by Jaroslaw Kordzinski - 2012 - 132 pages
Zarządzanie firmą by Eugeniusz Niedzielski, Anna Łapińska - 2008 - 156 pages
Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie by Mariusz Hofman - 2010 - 180 pages
Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia by Aldona Fraczkiewicz-Wronka - 2009 - 180 pages
Zarządzanie strategiczne organizacjami non profit w Polsce by Jaroslaw Domanski - 2010 - 324 pages
Zarządzanie wartością z klientem by Kazimierz Rogozinski - 2012 - 440 pages
Zarządzanie wiedzą by Dariusz Jemielniak, Andrzej K. Kozminski - 2012 - 496 pages
Zielkombinationen, Erscheinungsformen und Entscheidungsmaximen by Gerold Mus - 1975 - 167 pages