BooksSitemapHistoryEuropeBaltic States
History - 1985 - 108 pages
History of the Lithuanian nation by Constantine Rudyard Jurgėla - 1948 - 544 pages
I am an Estonian by George Tumulus (pseud.) - 1959 - 186 pages
I Write As i Please by Walter Duranty - 2005 - 352 pages
Illegal annexation and state continuity by Lauri Mälksoo - 2003 - 373 pages
In exile: Estonian books published - 1960 - 28 pages
In Leningrad by Joseph Wechsberg - 1977 - 249 pages
In the shadows of Poland and Russia by Andrej Kotljarchuk - 2006 - 347 pages
In the union of Soviet nations by Petras Griškevičius - 1982 - 208 pages
Istanbul by Çağlar Keyder - 1999 - 201 pages
Istorii︠a︡ Estonii by Aĭn Mi︠a︡ėsalu - 1996
Iš Lietuvos istorijos tyrinėjimu̢ by Rimantas Miknys, Lietuvos Istorijos institutas (Lietuvos Mokslu̢ akademija) - 1991 - 166 pages
Iš lietuvos XX a. kultūros istorijos by V. Pšibilskis - 1997 - 224 pages
January 1991--images of freedom by Erika Miknevičiūtė - 2005 - 158 pages
Jaunųjų istorikų darbai by Kęstutis Strumskis, Istorijos institutas (Lietuvos TSR Mokslų akademija). Jaunųjų mokslininkų taryba, Lietuvos Istorijos institutas (Lietuvos Mokslų akademija) - 1976
Jaunųjų istorikų darbai by Kęstutis Strumskis, Istorijos institutas (Lietuvos TSR Mokslų akademija). Jaunųjų mokslininkų taryba
Jews of Kopcheve by Dorothy Leivers - 2006 - 174 pages
Johann Philipp Winheim by Jochen Koch (Dr. iur.), Jochen Koch - 1998 - 221 pages
Jovan Ristić by David MacKenzie - 2006 - 302 pages
Kahe ilma vahel by Jüri Vilms - 1998 - 541 pages
Kaks ostustavat päeva Toompeal by 20. augusti klubi, Estonia. Riigikogu. Kantselei - 1996 - 150 pages
Karas po karo by Rima Mekaité, Lietuvos Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras - 2004 - 48 pages
Katalikų bažnyčia ir nacionalinis klausimas lietuvoje XIX a. antrojoje pusėje-XX a. pradžioje by Edvardas Vidmantas - 1987 - 141 pages
Katalog der Rigaschen Culturhistorischen Ausstellung, veranstaltet von der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der Osteeprovinzen Russlands ... by Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands - 1883 - 250 pages
Katharina II. [i.e. die Zweite] und die baltischen Provinzen by Hubertus Neuschäffer - 1975 - 509 pages
Keeleseaduste by A. Lall - 1990 - 22 pages
Kelionė arkliu po Lietuvą 1975 metais by Petras Vasinauskas - 1996 - 303 pages
Kirjatööde Kogu by Ado Grenzstein, F. Bollmann - 1896
Knygos lietuvių kalba, 1918-1940: Knygos by Vilija Kručaitė, Arida Papaurėlytė, Alma Daugaravičienė, Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Bibliografijos ir knygotyros centras, Regina Varnienė - 1997 - 243 pages
Kolm isamaa kõnet by Carl Robert Jakobson - 1991 - 126 pages
Kosovo by Patrick Denaud, Valérie Pras - 1999 - 197 pages
Krievu laiki Latvijā by Žanis Unāms - 1936 - 110 pages
Kristijonas Donelaitis ir jo epocha by L. Gineitis - 1990 - 436 pages
Kryzys demograficzny na Litwie i Belłorusi w II połowie XVII wieku by Józef Morzy - 1965 - 405 pages
Kultūras darbinieku dokumentu fondi Latvijas arhīvos, bibliotēkās un muzejos by Anita Rudzīte, Latvijas Republikas Valsts arhīvu g̓enerāldirekcija - 1992 - 232 pages
Kultūro kryžkelėje by Vilniaus Valstybinis V. Kapsuko vardo universitetas. Mokslinė biblioteka - 1970 - 240 pages
Kultūros paminklų enciklopedija: Rytų Lietuva by Algis Bliujus, Jonas Varnauskas - 1996
Kultūrų sankirtos - 2000 - 382 pages
Kurzemes draudžu chronikas by L. J. Sloka, Latvia. Valsts archīvs - 1928
Kust tulid lood minule-- by Tiiu Jaago, Ülo Valk - 2000 - 352 pages
Kämmereibuch der Stadt Reval by Reval Stadtkämmerei - 1976 - 372 pages
Kämmereibuch der Stadt Reval by Reval. Stadtkämmerei - 1976 - 372 pages
Kämmereibuch der Stadt Reval by Reval. Stadtkämmerei - 1976 - 374 pages
Kämmereibuch der Stadt Reval by Reinhard Vogelsang - 1976
Königsberg - 1994 - 438 pages
Königsberg/Kaliningrad unter europäischen Perspektiven - 1994 - 189 pages
L&Europa centro-orientale e il pericolo turco tra Sei e Settecento by Gaetano Platania, Università degli studi della Tuscia di Viterbo. Cattedra di storia dell'Europa orientale, Università degli studi della Tuscia di Viterbo. Centro studi sull'età dei Sobieski e della Polonia moderna - 1999 - 372 pages
La ligne bleue des Balkans by Jean Pailler - 1996 - 383 pages
La pace e la guerra by Edmondo Berselli - 1999 - 214 pages
Laikmetu main̦ā by Fēlikss Cielēns - 1997 - 228 pages
Latvia by Emmanuel van der Mensbrugghe, International Monetary Fund - 1995 - 83 pages
Latvia by International Monetary Fund - 1992 - 27 pages
Latvia by V. Kreicbergs, Latviešu nacionālais fonds - 1967 - 681 pages
Latvia by Selma Aleksandra Ozols - 1963 - 144 pages
Latvia and the USA by Daunis Auers - 2008 - 207 pages
Latvia, the tourist's country - 1937 - 16 pages
Latvia--past and present... -1918-1968 by Edgar Anderson - 1968 - 528 pages
Latvian foreign trade and foreign trade policy by Alberts Zalts - 1927 - 29 pages
Latviešu etnogrāfija by Latvija Padomju Socialistiskās Republikas Zinātnu akadm̄ija. Vēstures institūts - 1969 - 595 pages
Latviešu kalendari 1758-1919: d: A-K ; 2. d: L-Z ; 3. d: Paligraditaji - 2004
Latviešu kalendāri, 1758-1919 by M. Kadik̦e, G. Štāle, Dz Zak̦e, L. Krūmin̦a, Latvijas Akadēmiskā bibliotēka - 2004
Latviešu kalendāri, 1758-1919 - 2004
Latviešu rakstniecība biogrāfijās by Viktors Hausmanis - 1992 - 413 pages
Latviešu rakstniecības rādītājs: Bibliogrāfiskais rādītājs by Jānis Misin̦š, M. Kadik̦e - 1998 - 690 pages
Latviešu rakstniecības rādītājs: Nosaukumu palīgrādītājs by Jānis Misin̦š, G. Štāle, Dz Zak̦e - 1998 - 149 pages
Latviešu trimdas izdevumu bibliografija. 1940-1960 by Benjamin̦š Jēgers - 1968
Latviešu zemes un tautas vēsture by Visvaldis Lācis - 2000
Latvii︠a︡--zemli︠a︡ i strana by Jānis Straume - 2007 - 95 pages
Latvija 30 [i. e. trisdesmit] gados, 1918-1948 by Arveds Švābe - 1948 - 48 pages
Latvija citu valstu saimē by S. Cepurniece - 1939 - 126 pages
Latvijai topot no de facto līdz de iure by Aija Brasliņa, Latvijas Nacional̄ais mak̄slas muzejs - 2008 - 239 pages
Latvijas Enciklopēdija - 2002
Latvijas enciklopēdija: sējums. Cēsu-Hūrn by Irina Tastevena, Heinrihs Jubels - 2003 - 799 pages
Latvijas grāmata 2004 by Anna Žīgure - 2004 - 229 pages
Latvijas PSR Tautu foruma materiāli by J. Ruskulis - 1989 - 91 pages
Latvijas PSR vēsture by A. Drīzulis, Vēstures institūts (Latvijas PSR Zinātn̦u akadēmija) - 1967 - 751 pages
Latvijas PSR vēsture by Kārlis Strazdinš, Vēstures institūts (Latvijas PSR Zinātn̦u akadēmija) - 1953
Latvijas revolucionāro cīnītāju piemin̦as grāmata by Sigurds Ziemelis, Latvijas KP CK Partijas vēstures institūts, Vēstures institūts (Latvijas PSR Zinātn̦u akadēmija), Latvijas PSR Centrālais Valsts vēstures arhīvs - 1980
Latvijas vēsture 1914-1940 by Ādolfs Šilde - 1976 - 781 pages
Latvijas vēsture, 1600-1710 by Edgars Dunsdorfs - 1962 - 588 pages
Latvijas vēsture, 1800-1914 by Arveds Švābe - 1958 - 752 pages
Latvju enciklopēdija, 1962-1982 by Edgar Anderson - 1990
Les Aigles et les Lions by Guy Gauthier - 1996 - 299 pages
Les aigles et les lions by Guy Gauthier - 1996 - 299 pages
Letonikas otrais kongress by Latvijas Zinātn̦u akadēmija, Letonika (2, 2007, Rīga) - 2008 - 223 pages
Lettica in microform - 1982 - 33 pages
Lettland in Wort und Bild - heute by Arnolds Markss - 1983 - 99 pages
Lettlands Bedeutung für die östliche Frage by Hermann Felix Crohn-Wolfgang - 1923 - 64 pages
Liefländisches Magazin by Balthasar Campenhausen (Freiherr von) - 1803 - 223 pages
Lietuva by Lithuania. Spaudos departamentas - 1991 - 311 pages
Lietuva by Lithuania. Spaudos departamentas - 1991 - 311 pages
Lietuva 1009 - 2009 by A. Butrimas, Rūta Janonienė, Tojana Račiūnaitė - 2009 - 701 pages
Lietuva ir didžiosios valstybės - 1986 - 189 pages
Lietuva laisvės kovu̜ sūkuriuose, IX-XIX a by Bronius Dundulis - 1990 - 110 pages
Lietuviu Tautos Istorija by Teodor Narbutt - 1997 - 4 pages
Lietuviškasis statutas Zigmanto I. by Jonas Šliupas, Tadeusz Czacki, Lithuania - 1909 - 552 pages
Lietuviški periodiniai leidiniai, 1823-1940 by I. Meškinytė - 1993
Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos by Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka - 2003 - 409 pages
Lietuvių liaudies papročiai by Juozas Kudirka, Lietuvos Liaudies kultūros centras - 1991 - 261 pages
Lietuvių mokslo draugija by A. Grigaitytė - 1997 - 79 pages
Lietuvių patarlės ir priežodžiai by Kazys Grigas, L. Kudirkienė, Lietuvių kalbos ir literatūros institutas (Lietuvos Mokslų akademija) - 2000 - 927 pages
Lietuvių patarlės ir priežodžiai: t. A by Kazys Grigas, L. Kudirkienė, Irena Ermanytė, Milda Norkaitienė, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas (Lietuvos Mokslų akademija) - 2000
Lietuvių sukilimas vilninje 1941 m by Vytautas Rimkus - 1984 - 96 pages
Lietuvių tauta by Jonas Šliupas - 1904
Lietuvių tautos kelias by Mykolas Biržiška - 1952
Lietuvių tautos prisikėlimas by Algimantas Liekis - 2007 - 992 pages
Lietuvos diplomatijos istorija (1925-1940) by Vytautas Žalys - 2007 - 583 pages
Lietuvos geopolitika by Stasys Vaitekūnas - 1991 - 524 pages
Lietuvos istorija by M. Jučas, Ingė Lukšaitė, V. Merkys - 1988 - 207 pages
Lietuvos istorijos bibliografija by O. Adomonienė, Rita Strazdūnaitė, Lietuvos Mokslų akademija. Biblioteka - 1992 - 560 pages
Lietuvos Istorijos Įvykių Chronologija by Aleksandras Vitkus - 1996 - 340 pages
Lietuvos istorinės geografijos ir kartografijos bruožai by Ona Maksimaitienė - 1991 - 165 pages
Lietuvos kultūros istorijos bruožai by Vanda Sruogienė - 1962 - 109 pages
Lietuvos Metrika. Kn. Nr. 25: (1387-1546) by Эгидийус Банионис, Лиетувос Историес институтас (Лиетувос Мокслų академия) - 1998 - 460 pages
Lietuvos Metrika. Kn. Nr. 8: (1499-1514) by Эгидийус Банионис, Лиетувос Историес институтас (Лиетувос Мокслų академия) - 1993 - 708 pages
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos (pirmojo šaukimo) pirmoji-[antroji] sesija by Lithuania. Aukščiausioji Taryba. Šaukimas - 1992
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos (pirmojo šaukimo) pirmoji-[antroji] sesija by Lithuania. Aukščiausioji Taryba. Šaukimas - 1991
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos (pirmojo šaukimo) pirmoji-[antroji] sesija by Lithuania. Aukščiausioji Taryba. Šaukimas - 1991
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos (pirmojo šaukimo) pirmoji-[antroji] sesija by Lithuania. Aukščiausioji Taryba. Šaukimas - 1991
Lietuvos sienos - 2009 - 178 pages
Lietuvos TSR bibliografija - 1969
Lietuvos TSR gyventojai by Algirdas Stanaitis, Petras Adlys - 1973 - 199 pages
Lietuvos TSR istorija by Istorijos institutas (Lietuvos TSR Mokslų akademija), Juozas Žiugžda - 1975
Lietuvos TSR istorija: Nuo 1861 iki 1917 metų by Istorijos institutas (Lietuvos TSR Mokslų akademija) - 1957
Lietuvos užatlantės diplomatija 1918-1929 metais by Juozas Skirius - 1995 - 184 pages
Lietuvos užsienio reikalų ministrai, 1918-1940 by Aldona Gaigalaitė, Alfonsas Česonis - 1999 - 427 pages
Life-styles in contemporary Estonia by Ene Hion, Marju Lauristin, Peeter Vihalemm - 1988 - 101 pages
Liivimaa Üldkasulik ja Ökonoomiline Sotsieteet 200 by Liivimiaa üldkasulik ja ökonoomiline sotsieteet 200, Sirje Kivimäe, Akadeemiline Baltisaksa Kultuuri Selts Tartus - 1994 - 150 pages
Linnulennul Eesti ajaloost by M. Laar - 2005 - 71 pages
Listy z nad Baltyku by Gustaw Manteuffel (baron) - 1889 - 202 pages
Listy z nad Baltyku by Gustaw Manteuffel (baron) - 1889 - 202 pages
Literatūros keliuose by Aleksāndrās Žirgulys - 1976 - 227 pages
Lithuanaia in the last 30 years by Anton W. DePorte - 1955 - 411 pages
Lithuania by Aldona Garškienė, Saulė Radzevičienė, Lietuvos Informacijos institutas - 1991 - 85 pages
Lithuania by Petras Griškevičius - 1987 - 104 pages
Lithuania by Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo komitetas - 1969
Lithuania by Vytautas Vaitiekūnas - 1965 - 47 pages
Lithuania 1928 - 1928 - 381 pages
Lithuania 1940 by Alfred Erich Senn - 2007 - 290 pages
Lithuania 700 Years by Albertas Gerutis - 1984 - 458 pages
Lithuania 700 years - 1969 - 474 pages
Lithuania in Crisis by Leonas Sabaliūnas - 1972 - 293 pages
Lithuania living conditions by Gudmund Hernes, Knud Knudsen, Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon (Norway) - 1991 - 223 pages
Lithuania under the Soviets by Vytas Stanley Vardys - 1965 - 299 pages
Lithuania's road by Klaudijus Driskius - 1993 - 110 pages
Lithuania, recent economic developments by Julian Berengaut, International Monetary Fund - 1996 - 67 pages
Lithuanian emigration to the United States by Alfonsas Eidintas - 2003 - 250 pages
Lithuanian independence by S. Paul Zumbakis, Ethnic Community Services (Chicago, Ill.) - 1990 - 164 pages
Lithuanian Metrica by Патриция Кеннеди Гримстед, Ирена Суłковска-Курасиова - 1984 - 387 pages
Lithuanian society in social transition by Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas (Lietuvos Mokslų akademija), Lithuanian Sociological Association - 1995 - 92 pages
Lituanistikos instituto 1975 metų suvažiavimo darbai by Lituanistikos institutas (U.S.) - 1976 - 192 pages
Lituanistikos instituto 1975 metų suvažiavimo darbai by Lituanistikos institutas (U.S.) - 1976 - 192 pages
Litwa by Mieczysław Jackiewicz - 2006 - 471 pages
Litwa by Marian Kałuski - 1987 - 108 pages
Litwa - 1939 - 120 pages
Litwa i Białoruś by Leon Wasilewski - 1912 - 361 pages
Liv-, est- und kurländisches Urkundenbuch by Friedrich Georg von Bunge - 1981 - 542 pages
Liv-, est- und kurländisches Urkundenbuch by Hermann Hildebrand, Philipp Schwartz, Leonid Arbusow, August Michael von Bulmerincq - 1974
Liv-, est- und kurländisches Urkundenbuch: Bd. 1. 1093-1300. Bd. 2. 1301-1367. Bd. 3. 1368-1393, mit Nachträgen zu Bd. 1 und 2. Bd. 4. 1394-1413. Bd. 5. 1414-Mai 1423. Bd. 6. Nachträge zu Bd. 1-5. Bd. 7. Mai 1423-Mai 1429. Bd. 8. Mai 1429-1435. Bd. 9. 1436-1443. Bd. 10. 1444-1449. Bd. 11. 1450-1459. Bd. 12. 1461-1472. Sachregister zu Abt. 1, Bd. 7-9 by Friedrich Georg von Bunge, Hermann Hildebrand, Philipp Schwartz, Leonid Arbusow, August Michael von Bulmerincq - 1981
Lives of the Grand Dukes of Lithuania by Ali︠a︡ksandr Kanstantsinavich Kraŭtsėvich - 2005 - 163 pages
Livland im achtzehnten Jahrhundert by Julius Wilhelm Albert von Eckardt - 1975 - 595 pages
Livlands Verhalten im Kriegsjahre 1812, nach der Darstellung von K. Wojenski: eine Erwiderung by Baron Hermann Bruiningk - 1912 - 48 pages
Livländische Bibliothek nach alphabetischer Ordnung by Friederich Konrad Gadebusch - 1777
Livländische Bibliothek nach alphabetischer Ordnung by Friedrich Konrad Gadebusch - 1777
Livländische geschichtsliteratur ... [jahrg.] 1878-1912 by Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde zu Riga - 1904
Livländische Jahrbücher... by Friedrich Konrad Gadebusch, Johann Friedrich Hartknoch - 1780
Logique du désespoir by Élisabeth Champseix, Jean-Paul Champseix - 1992 - 307 pages
Loova ajalooteaduse eest by Partei Ajaloo Instituut (Estonia), Aleksandr Panksejev - 1962 - 95 pages
Lord Novgorod the Great by Henrik Birnbaum, University of California, Los Angeles. Dept. of Slavic Languages and Literatures - 1981 - 170 pages
Lord Novgorod the Great: The historical background by Henrik Birnbaum, University of California, Los Angeles. Dept. of Slavic Languages and Literatures - 1981 - 170 pages
LR visjaunāko laiku vēstures īsais kurss by Māris Krautmanis, Dzintars Zal̦ūksnis - 2002 - 428 pages
LTF rietumos by Dainis Īvāns - 2001 - 274 pages
Lugusid Eesti keskajast by H. Palamets - 2005 - 112 pages
Maanõukogu protokollid 1917-1919 by Estonia. Maanõukogu - 1990 - 397 pages
Making war, forging revolution by Peter Holquist - 2002 - 359 pages
Mani operas svētki by Anna Ludin̦a, Inta Kārklin̦a - 1996 - 146 pages
Marcelinas Šikšnys by Rasa Paulavičienė - 1992 - 155 pages
Marie von Hoerschelmann by Constantin von Hoerschelmann - 1966 - 242 pages
Materiāli par arheologu un etnogrāfu 1976. gada ekspedīciju darba rezultātiem by Zigrīda Apale, Vēstures institūts (Latvijas PSR Zinātn̦u akadēmija) - 1977 - 142 pages
Mažoji Lietuva XVIII amžiuje by Algirdas Matulevičius - 1989 - 195 pages
Meinungskämpfe im baltischen Deutschtum während der Reformepoche des 19. Jahrhunderts by Reinhard Wittram - 1934 - 150 pages
Mennonites in Early Modern Poland and Prussia by Peter J. Klassen - 2010 - 280 pages
Micro-economic conditions of Baltic nationalities by Richard Rose, University of Strathclyde. Centre for the Study of Public Policy - 1995 - 32 pages
Mindaugo knyga - 2005 - 422 pages
Mitingų metas sudrebinęs Lietuvą by Rokas Flick - 2005 - 151 pages
Mittlere Wolga Im Widerstreit Sowjetischer Und Nationaler Ideologien (1917-1920) by Gabriele Bucher-Dinç - 1997 - 141 pages
Modelling the economies of the Baltic Sea region - 2004 - 308 pages
Molotov-Ribbentrop pact by Heiki Lindpere - 2009 - 179 pages
Muinasaja loojang Eestis by Sulev Vahtre - 1990 - 196 pages
Muinasaja loojang Eestis by Sulev Vahtre - 1990 - 196 pages
My folk by Eduards Freimanis - 2004 - 174 pages
Mälestused iseseisvuse võitluspäivilt by Eesti Ajakirjanikkude Liidu - 1927
Mälestused iseseisvuse võitluspäivilt: köide. Revolutsioon ja okupatsioon, 1917-1918 by Eesti Ajakirjanikkude Liidu - 1927
Mäng Baltikumi pärast by Dag Sebastian Ahlander - 1993 - 239 pages
Mémoire sur la Livonie by Francois Gabriel von Bray, François Gabriel Bray (comte de) - 1814 - 88 pages
Mēs jaunu pasauli sev celsim by Pēteris Baug̓is, Latvijas KP CK Partijas vēstures institūts - 1972
Mūsu tautas saknes by Andrejs Krūmin̦š - 1998 - 307 pages
Mūsu vēsture, 1985-2005 by Lato Lapsa, Sandris Metuzāls, Kristīne Jančevska - 2008
Names of Nihil by Arvydas Šliogeris - 2008 - 136 pages
Narodziny ogólnoinflanckich zgromadzeń stanowych od XIII do połowy XV wieku by Jan Kostrzak - 1985 - 152 pages
1 2 3 4