BooksSitemapHistoryMilitaryVietnam WarK
Kamikaze Peacocks & Oink by Peter J. Fournier - 2005 - 256 pages
Kampuchea dossier by Hoang Nguyen - 1978
Kangaroo court-martial: George Daniels and William Harvey, two black marines who got 6 and 10 years for opposing the Vietnam War by Shirley Jolls, Walter Aponte, Committee for GI Rights - 1969 - 14 pages
Kennedy in Vietnam by William J. Rust, U. S. News Books - 1985 - 252 pages
Kennedy in Vietnam by William J. Rust, U.S. News Books - 1985 - 252 pages
Key points emerging from the DAC review of development challenges and the role of development co-operation in the three Mekong countries in transition by Organisation for Economic Co-operation and Development. Development Assistance Committee - 1997 - 8 pages
Kham hai kān rư̄ang thap yūan nai ratchakān thī 3 by Rātchabandittayasathān (Thailand), Nangklao (King of Siam), Singhasēnī (Saʻāt) (Phrayā.) - 1933 - 91 pages
Khe Sanh by Eric M. Hammel - 1989 - 508 pages
Khe Sanh by Michael Ewing - 1987 - 158 pages
Khe Sanh 1967-68 by Gordon Rottman - 2012 - 96 pages
Khe Sanh 1967-68 by Gordon Rottman, Howard Gerrard, Peter Dennis - 2005 - 96 pages
Kho tàng giai thoại Việt Nam by Ngọc Khánh Vũ - 1994 - 1393 pages
Kho vàng Sąm-Son by Tchya - 1961 - 194 pages
Khoa học và công nghệ với sự phát triển kinh tế-xã hội by Hữu Đặng - 1989 - 199 pages
Khái-Hưng, thân-thé̂ và tác-phả̂m by Nghiẽ̂m Mậu Dương - 1972 - 132 pages
Khūmư̄ tham thurakit-kānlongthun nai Wīatnām by Phūčhatkān (Firm : Bangkok, Thailand). Sūn Khō̜mūn ʻIndōčhīn - 1994 - 148 pages
Khẩm định Đại Nam hội điển sự lệ: Quyển 244-quyển 262 by Viện sử học (Vietnam), Nội các triều Nguyễn - 1993
Kill Anything That Moves by Nick Turse - 2013 - 320 pages
Kill Me If You Can, You Sob by Bob Miller - 2007 - 88 pages
Killed in action-struck by lighting by John William Bennett - 2008 - 114 pages
King Cobra by Harry Hervey - 1927 - 301 pages
Kinh Môn lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, 1945-1975 by Vietnam. Quân đội nhân dân. Ban chỉ huy quân sự huyện Kinh Môn - 2003 - 431 pages
Kinh tế Việt Nam đổi mới - 2002 - 808 pages
Kinh tế Việt Nam, chặng đường 1945-1995 và triển vọng đến năm 2020 by Hoàng Kim Trâǹ - 1996 - 406 pages
Kinh-tế hậu-chiến Việt-Nam by Khoa Lê, Quốc Thúc Vũ, David E. Lilienthal - 1970 - 199 pages
Kiss the Boys Goodbye by Monika Jensen-Stevenson, William Stevenson, Eugene B. McDaniel - 1990 - 493 pages
Klondike Playboy by John Boden - 2010
Konfuzius und Marx am Roten Fluss by Claudia Pfeifer - 1991 - 191 pages
Konstitut︠s︡ii︠a︡ Sot︠s︡ialisticheskoĭ Respubliki Vʹetnam by Виетнам (Демократик Републик), А. С. Боронин - 1982 - 54 pages
Kontum by Thomas McKenna - 2011 - 376 pages
Kontum by Thomas P. McKenna - 2011 - 376 pages
Kontum: Command and Control by Frank G. Greco - 2005 - 80 pages
Korea by George Brennan - 2003 - 116 pages
Korea by George Brennan - 2002 - 116 pages
Korea-U.S. relations by Robert G Sutter, Library of Congress. Congressional Research Service - 1991 - 14 pages
Kratkai︠a︡ istorii︠a︡ Vʹeta by А. Б. Поляков, Д. В. Деопик, Академия наук СССР. Отделение истории - 1980 - 287 pages
Kratkai︠a︡ istorii︠a︡ Vʹeta by А. Б. Поляков, Д. В. Деопик, Академия наук СССР. Отделение истории - 1980 - 287 pages
Krieg ohne Fronten by Bernd Greiner - 2007 - 595 pages
Kriegserklärung by Volker Braun - 1967 - 73 pages
Ké̂t quả điè̂u tra kinh té̂ - xã hội hộ gia đình by Vietnam. Tổng cục thống kê - 1999 - 193 pages
Ké̂t quả điè̂u tra mã̂u by Vietnam. Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số trung ương - 1990 - 73 pages
Ké̂t qủa điè̂u tra mã̂u nhà ở by Vietnam. Ban chỉ đạo tỏ̂ng điè̂u tra dân só̂ trung ương - 1990 - 91 pages
Ký họa Việt Nam đầu thế kỷ 20 by Mạnh Hùng Nguyễn - 1989 - 203 pages
Ký sự miền đất lửa by Kỳ Lân Vũ, Sinh Nguyêñ - 1978 - 234 pages
Ký ức tháng năm by Kinh Lịch - 2000 - 155 pages
Kẻ̂ chuyện bó̂n nghìn năm giữ nước: Từ thời Trà̂n đé̂n thời Tây Sơn by Nhã Nguyẽ̂n, Việt Dũng, Đõ̂ Chi, Huy Cà̂u - 1977
Kết qủa tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp & thủy sản 2001 by Vietnam. Tổng cục thống kê - 2003 - 719 pages
Kỳ nữ gò Ôn Khâu by Hùng Đinh - 1980 - 727 pages
Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm by Phan Quang Nguyêñ - 1993 - 207 pages
Kỷ yé̂u hội thảo khoa học Lý Công Uả̂n và vương triè̂u Lý by Đại học quốc gia Hà Nội. Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn - 2001 - 462 pages
Kỷ yếu hội thảo khoa học về Hoàng đế Lê Thánh Tông, 1442-1497 by Đại học Hồng Đức - 2002 - 189 pages
Kỷ yếu tổng kết công tác văn hóa thông tin: 2001 by Việt Long Phạm - 2002