BooksSitemapLiterary CriticismMiddle Eastern
הספרות הערבית בישראל לאחר 1967 by ונתון שממיס, מתתיהו פלד - 1976 - 40 pages
מזכרת אהבה by ייתשכ בר-יוססף - 1995 - 171 pages
מחקרים במקרא ובמזרח הקדמון - 1978
עבר וערב by אברהם שלום יהודא - 1946 - 307 pages
آبزىان در ادب فارسى by روحبخشان، عبد الحمىد - 2006 - 165 pages
آثار على اشرف درويشيان در بوتۀ نقد by Jaʻfar Kāzarūnī - 1998 - 291 pages
آسمان و ريسمان by Muḥammad ʻAlī Jamālzādah - 2000 - 446 pages
آسياى هفت سن? by Muḥammad Ibrāhīm Bāstānī Pārīzī - 1986 - 745 pages
آفاق نقد عربي معاصر by يقطين، سعيد, ‏دراج، فيصل - 2003 - 232 pages
آفتاب معرفت by بصىر مژدهى، سامىه, زرىنکوب، عبد الحسىن - 2006 - 552 pages
آينه در غبار - 1996 - 197 pages
آينهها by Ilhām Mahvīzānī - 1994 - 271 pages
أبعاد في النقد الادبي الحديث by Muṣṭafá al-Ṣāwī Juwaynī - 1998 - 865 pages
أبو بكر الخوارزمي by al-Sayyid Ibrāhīm Muḥammad Dudd - 1985 - 170 pages
أبي البعثي by شرف الدين، ماهر - 2005 - 87 pages
أجندة مغتربة by سيوطي، خلود - 2003 - 110 pages
أحاديث أمل دنقل by Amal Dunqul, Anas Dunqul - 1992 - 170 pages
أحاديث أمل دنقل by Amal Dunqul, Anas Dunqul, دنقل، أنس - 1992 - 170 pages
أحمد أمين by Muḥammad al-Sayyid ʻĪd - 1994 - 170 pages
أحمد الشايب by Aḥmad Darwīsh (al-Duktūr.) - 1994 - 223 pages
أحمد فارس الشدياق by عكاوي، رحاب, شدياق، أحمد فارس، - 2003 - 160 pages
أدب الجسد بين الفن والاسفاف by ʻAbd al-ʻĀṭī Kīwān - 2003 - 96 pages
أدب الرحلة by Ḥusayn Naṣṣār - 1991 - 161 pages
أدب السيرة الذاتية by ʻAbd al-ʻAzīz Sharaf (al-Duktūr.) - 1992 - 167 pages
أدب السيرة الذاتية by ʻAbd al-ʻAzīz Sharaf (al-Duktūr.) - 1992 - 167 pages
أدب عبد العزيز الرفاعي - 1999 - 517 pages
أدباء أصدقاء by Fatḥī Salāmah - 1992 - 195 pages
أدباء علموني...أدباء عرفتهم by Ghālib Halasā, Nāhiḍ Ḥattar - 1996 - 215 pages
أدباء وأديبات من الخليج العربي by ʻAbd Allāh ibn Aḥmad Shabbāṭ - 1999 - 871 pages
أديب إسحق by توفيق، زهير - 2003 - 151 pages
أربعون قصيدة عن الحرف by عبد الغني، محمود - 2006 - 210 pages
أسس النقد الأدبي عند العرب by Aḥmad Aḥmad Badawī - 1979 - 694 pages
أضواء على يوسف غصوب by Yūsuf Ghuṣṣūb - 2003 - 242 pages
أعلام الادب العربي المعاصر by Robert B. Campbell - 1996 - 1420 pages
أعلام الفكر وأركان النهضة بالمغرب العربي by Muḥammad al-Fāḍil Bin ʻĀshūr, بن عاشور، محمد الفاضل - 2000 - 218 pages
أفق الخطاب النقدي by Ṣabrī Ḥāfiẓ - 1996 - 254 pages
أفق الخطاب النقدي by Ṣabrī Ḥāfiẓ - 1996 - 254 pages
أقحوان على ضفاف النهر by Yūsuf Ḥamdān, حمدان، يوسف - 2004
أقحوان على ضفاف النهر by حمدان، يوسف - 2004
ألف ليلة وليلة by Qadrī Qalʻajī - 1995
أمة تواجه عصرا جديدا by قليبي، الشاذلي - 1999 - 150 pages
أمين الريحان by Ameen Fares Rihani, جحا، ميشال, Mīshāl Juḥā - 2002 - 286 pages
أوراق طه حسين ومراسلاته by شلق، أحمد زكريا, عرب، محمد صابر, Ṭāhā Ḥusayn - 2007 - 484 pages
أوراق طه حسين ومراسلاته by حسين، طه،, عرب، محمد صابر - 2005
أيام العمر الجميل by Samīr Sarḥān - 2003 - 239 pages
أيامي ... by اشماعو، محمد بن أحمد - 2003 - 270 pages
أيامي الحلوة by ʻAbd al-Raḥmān Abnūdī - 2002 - 304 pages
أيامي الحلوة - 2002 - 304 pages
أيامي الحلوة by ʻAbd al-Raḥmān Abnūdī - 2002 - 304 pages
إبداع المرأة العربية by كامل، عصام خلف - 2005 - 150 pages
إبراهيم عبد القادر المازني by ʻAbd al-Badīʻ ʻAbd Allāh - 1994 - 230 pages
إبراهيم ناجي by ʻAlī Muḥammad Fiqī - 1977 - 374 pages
إتحاف الفضلاء برسائل ابي العلاء by Abū al-ʻAlāʼ al-Maʻarrī, Muḥammad ʻAbd al-Ḥakīm Qāḍī, Muḥammad ʻAbd al-Rāziq ʻArafāt - 1989 - 486 pages
إحسان عباس ناقدا، محققا، مؤرخا by Ghassān Ismāʻīl ʻAbd al-Khāliq - 1998 - 320 pages
إحسان عبد القدوس : أمس واليوم وغدا by Nirmīn Quwīsnī, Iḥsān ʻAbd al-Qaddūs - 1991 - 264 pages
إرادة لا تعرف المستحيل by Sāmī Bujayrimī - 1992 - 117 pages
إشكالية المنهج في النقد الأدبي by طرشونة، محمود، - 2008 - 223 pages
إشكالية المنهج في النقد العربي المعاصر by حجازي، سمير سعيد - 2004 - 227 pages
إيقاعات المختلف، الأدب الإماراتي نموذجاً by خوجة، غالية - 2008 - 356 pages
ابحاث ومقالات وآراء باقلام كتاب وباحثين اكاديميين by ملحس، ثريا - 2008 - 502 pages
ابو الفرج الأصفهاني، ٢٨٤-٣٦٢ه/٨٩٧م-٩٧٢م by Tānyus Fransīs - 1996 - 136 pages
اثار ذوات السوار by Muḥammad ʻAlī Ḥashīshū, حشيشو، محمد علي حامد - 2010 - 296 pages
اثر السنيات في النقد العربي الحديث by Tawfīq Zaydī - 1984 - 187 pages
اثر المرأة في الادب العربي by Inʻām Dāwūd Sallūm - 2006 - 148 pages
احتفاءات تكريم تأبينية للعلامة محمد حجي مثابرة المربي والباحث by جامعي الحبابي، فاطمة - 2004 - 340 pages
احصان عبد القدوس by Narmīn Quwīsnī, Nirmīn Quwaysnī, Iḥsān ʻAbd al-Qaddūs - 1991 - 264 pages
ادب السيرة الشعبية by Fārūq Khūrshīd - 2002 - 203 pages
ادب و هنر امروز ايران by جلال آل احمد, زمانىنيا، مصطفى, سمش آل احمد - 1994 - 2242 pages
ادبیات آذری و فارسی در آذربایجان ایران در سده ی بیستم by سکینه برنجیان, Sakina Berengian - 2006 - 264 pages
اركيولوجية الفساد والسلطة في النصوص الادبية والمدونات العربية القديمة by حسين، قصي - 2009 - 352 pages
از جام شيخ جام by فاضل، على - 1997 - 323 pages
از صبا تا نيما by Yaḥyá Āryanʹpūr - 2001 - 962 pages
اعلام by Khayr al-Dīn Ziriklī - 1979
اقتباس الفني: مقاربات تطبيقية و مفاهيم نظرية - 2008 - 500 pages
اقل من عدو-- اكثر من صديق by نصر الله، إبراهيم - 2006 - 283 pages
الأدب الأفغاني الإسلامي by صافي، محمد أمان - 1996 - 399 pages
الأدب التركى العثمانى by عبد العال، بديعة محمد - 2007 - 167 pages
الأدب المقارن من منظور الأدب العربي by ʻAbd al-Ḥamīd Ibrāhīm - 1997 - 247 pages
الأدب في العصر المملوكي by Muḥammad Kāmil Fiqī - 1976 - 182 pages
الأدب والبناء الحضاري by أمراني، حسن - 2000 - 253 pages
الأدب وتحديات المستقبل by هيئة العامة لقصور الثقافة. لجنة البحوث - 1994 - 374 pages
الأدب وخطاب النقد by مسدي، عبد السلام - 2004 - 357 pages
الأدب وخطاب النقد by مسدي، عبد السلام - 2004 - 357 pages
الأديب والالتزام by Nūrī Ḥammūdī Qaysī - 1979 - 222 pages
الأصمعى وآثاره عند القدماء المحدثين by Muḥammad Muṣṭafá Manṣūr - 2001 - 214 pages
الأعلام by زركلي، خير الدين
الأمثال العربية القديمة by داود، أماني سليمان - 2009 - 361 pages
الأمثال العربية القديمة by داود، أماني سليمان - 2009 - 361 pages
الأيام القصصية by زمرلي، فوزي - 2003 - 107 pages
الإبداع والدلالة by Maḥmūd Amīn ʻĀlim - 1997 - 469 pages
الإبداع، شاع .. أم ضاع؟ by عيسى، علي محمد - 1996 - 231 pages
الإرادة by Yūsuf Idrīs - 1985 - 239 pages
الإرادة by Yūsuf Idrīs - 1985 - 239 pages
الإعلام بتصحيح كتاب الأعلام by الرشيد، محمد بن عبد الله - 2001 - 171 pages
الاتجاه الفني في تراثنا النقدي والبلاغي by Ḥamad ibn Ạbd al-ʻAzīz Suwaylam - 1994 - 670 pages
‏الاتجاهات الحديثة للنقد الادبي :‏ by Kawthar ʻAbd al-Salām Buḥayrī - 1979 - 308 pages
الاتصال الفكرى فى كتابات الادباء السعوديين : دراسة ببليومترية فى الاعمال الادبية و النقدية المنشورة فى مجلات الاندية الادبية و الثقافية فى المملكة العربية السعودية - 2000 - 134 pages
الادب العربي by Shukrī Muḥammad ʻAyyād, Markaz Dirāsāt al-Waḥdah al-ʻArabīyah (Beirut, Lebanon), Third World Forum. Middle East Office - 1987 - 440 pages
الاستشراق الفرنسي والأدب العربي القديم by Muḥammad al-Ṣaḥabī ʻAllānī - 1998 - 207 pages
الانبهار والدهشة by Zayd Muṭīʻ Dammāj - 2000 - 92 pages
التأسيس للحداثة في كتاب الصراع الفكري by زيتوني، لؤي - 2009 - 103 pages
التاريخ والعجيلي by جدوع، محمد - 2006 - 231 pages
التداخل الحضارى والاستقلال الفكرى by Majdī Yūsuf - 1993 - 199 pages
التراث الثقافي العربي by موسوي، محسن جاسم - 2004 - 597 pages
التراجم والسير by Muḥammad ʻAbd al-Ghanī Ḥasan - 1969 - 112 pages
التفسير العلمي للأدب by Nabīl Rāghib - 1997 - 392 pages
الجديد في السرد العربي المعاصر by ابراهيم، عدالة احمد، - 2006 - 292 pages
الحرية وأخواتها by .عبد الحليم، عيد - 2008 - 295 pages
الحقيقة والسراب by زدادقة، سفيان - 2008 - 598 pages
الحقيقة والسراب by Sufyān Zadādiqah, زدادقة، سفيان - 2008 - 598 pages
الحكاية الشعبية : دراسة فى الاصول و القوانين الشكلية - 2004 - 302 pages
الحياة الأدبية بإفريقية في عهد بني زيري by al-Shādhilī Bū Yaḥyá, Muḥammad al-ʻArabī ʻAbd al-Razzāq - 1999 - 799 pages
الحياة الادبية بافريقيا فى عهد بنى زيرى : الدوله الصنهاجية 362-555هـ/972-1160م by al-Shādhilī Bū Yaḥyá, Muḥammad al-ʻArabī ʻAbd al-Razzāq - 1999 - 799 pages
الحياة الادبية بافريقيا فى عهد بنى زيرى : الدوله الصنهاجية 362-555هـ/972-1160م by al-Shādhilī Bū Yaḥyá, Muḥammad al-ʻArabī ʻAbd al-Razzāq - 1999 - 799 pages
الحياة العاطفية بين العذرية والصوفية by Muḥammad Ghunaymī Hilāl - 1976 - 310 pages
الحياة العاطفية بين العذرية والصوفية by Muḥammad Ghunaymī Hilāl - 1976 - 310 pages
الحيوانات المهددة بالإنقراض by ʻAlī Jirīshah - 1989 - 163 pages
الخبر في الأدب العربي by قاضي، محمد - 1998 - 744 pages
الدكتور محمد فريد غازي، 1929-1962 - 2000
الذاكرة الجديدة by توفيق، مجدي أحمد - 2004 - 185 pages
الراوي بين الحكاية و الخطاب في قصص محمد عبد الملك by السعدون ، أنيسة - 2010 - 303 pages
الراوي في عالم محمد عبد الملك القصصي by خليفة، عبد الله، - 2004 - 227 pages
الرحى والردى by كمال يوسف - 2001 - 126 pages
الرومانسية والغناء في شعر سعاد الصباح by صبحي، محيي الدين, طراد، جروج, Muḥammad Rajab Najjār, نجار، محمد رجب، - 2004 - 199 pages
الزبيري، ٱديب اليمن الثائر by ʻAbd al-Raḥmān Muḥammad ʻUmrānī - 1979 - 514 pages
الزنزانة by Fatḥī Faḍl - 1993 - 252 pages
الزنزانة by Fatḥī Faḍl - 1993 - 252 pages
الزنزانة by Fatḥī Faḍl - 1993 - 252 pages
الزهاوى : الشاعر الفيلسوف و الكاتب المفكر by ʻAbd al-Razzāq Hilālī - 1976 - 513 pages
‏السحار-- و الفكر الإسلامي /‏ by Maʼmūn Gharīb - 1975 - 119 pages
السحار، مفكرا و أديبا و سينمائيا by ʻAbd al-Munʻim Ṣubḥī - 1975 - 168 pages
السخرية في أدب المازني by Ḥāmid ʻAbduh Hawwāl - 1982 - 372 pages
السرد بين الرواية المصرية والأمريكية by اسماعيل، محمود - 2007 - 378 pages
السرد في الأفق الأندلسي: Madākhil wa-taḥālīl by ريدان، سليم - 2000
السودان والحركة الادبية by Ḥalīm Yāzijī - 1985 - 1219 pages
السودان والحركة الادبية by Ḥalīm Yāzijī - 1985 - 1219 pages
الشيخوخة الظالمة by ʻAbd al-Karīm Ghallāb - 1999 - 181 pages
الشيخوخة الظالمة by ʻAbd al-Karīm Ghallāb - 1999 - 181 pages
الصالونات الادبية في المملكة العربية السعودية by Sahm ibn Ḍāwī Daʻjānī - 2006 - 255 pages
الضحك في الأدب الأندلسي by شايب، أحمد - 2004 - 410 pages
‏الضريح :‏ - 1994 - 140 pages
الضريح الآخر by ʻAbd al-Ghanī Abū al-ʻAzm - 1996 - 228 pages
الظواهر الأدبية فى العصر الصفوى by Muḥammad al-Saʻīd ʻAbd al-Muʼmin - 1978 - 589 pages
العبيد والجواري by al-Munṣif Bin Ḥasan - 1994 - 152 pages
العقد الفريد by Ibn Abd Rabbih - 2010 - 327 pages
العقد الفريد by Ibn abd Rabbih - 2007 - 334 pages
العقد الفريد by Aḥmad ibn Muḥammad Ibn ʻAbd Rabbih - 2006 - 334 pages
العمل الأدبي من المعنى إلى الشكل by أمير، عباس - 2005 - 158 pages
العيش على الحافة by عياد، شكري محمد - 1998 - 176 pages
العين البصيرة by Yūsuf Ḥusayn Bakkār, بكار، يوسف حسين - 2001 - 184 pages
الغذامي الناقد by سماعيل، عبد الرحمن إسماعيل - 2001 - 576 pages
الف ليلة وليلة by Christian Maximilian Habicht, Heinrich Leberecht Fleischer - 1825
الفاجومي by Aḥmad Fuʼād Najm - 1993 - 289 pages
الفاجومي by Aḥmad Fuʼād Najm - 1993 - 321 pages
الفاجومي by Aḥmad Fuʼād Najm - 1993 - 321 pages
الفتيت المبعثر by Muḥsin Ramlī - 2000 - 93 pages
الفصول by ʻAbbās Maḥmūd ʻAqqād - 1967 - 375 pages
الفكر والفن في أدب يوسف السباعي by Ṭāhā Ḥusayn - 1972 - 340 pages
الفوائد الجمة في إسناد علوم الأمة by Abū Zayd ʻAbd al-Raḥmān Tamanāratī, Muḥammad Manūnī - 1999 - 671 pages
القاهرة by علي، عرفة عبده, غيطاني، جمال - 2009 - 338 pages
القومية العربية في الأدب الحديث by Darwīsh Jundī - 1962 - 157 pages
الكامل by Muḥammad ibn Yazīd Mubarrad, Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm - 1956
اللانسونية وأثرها في رواد النقد العربي الحديث by ʻAbd al-Majīd Ḥannūn - 1996 - 283 pages
الماء في الفكر الإسلامي والأدب العربي by Muḥammad ibn ʻAbd al-ʻAzīz Binʻabd Allāh, بنعبد الله، محمد بن عبد العزيز - 1996
الماء في الفكر الإسلامي والأدب العربي by Muḥammad ibn ʻAbd al-ʻAzīz Binʻabd Allāh, بنعبد الله، محمد بن عبد العزيز - 1996
الماء في الفكر الإسلامي والأدب العربي by Muḥammad ibn ʻAbd al-ʻAzīz Binʻabd Allāh, بنعبد الله، محمد بن عبد العزيز - 1996
المثقفون العرب والتراث by Jūrj Ṭarābīshī - 1991 - 283 pages
المدخل الى النقد by Rashād Rushdī - 1984 - 106 pages
المدينة الملونة by بركات، حليم اسبر - 2006 - 539 pages
المدينة الملونة by بركات، حليم اسبر - 2006 - 539 pages
المذاهب النقدية by Māhir Ḥasan Fahmī - 1962 - 227 pages
المرأة في أدب توفيق الحكيم by al-Rashīd Bū Shuʻayr - 1996 - 127 pages
المرأة و الخطيئة الأولى by عيسى ، يحيى أحمد - 2005 - 160 pages
المرأة والسرد by معتصم، محمد - 2004 - 252 pages
المراجع العربية by الحزيمي، سعود بن عبد الله - 1997 - 634 pages
المساء الأخير by Yūsuf Shārūnī - 1995 - 211 pages
المستدرك على معجم المؤلفين by كحاتلة، عمر رضا, ʻUmar Riḍā Kaḥḥālah - 1988 - 893 pages
المصباح المنير للتفسير الكبير by Michel Lagarde, Michel Lagarde (père blanc.) - 1996 - 440 pages
المغترب الأبدي يتحدث by هلسا، غالب, خريس، أحمد، - 2004 - 177 pages
المقاهي في تاريخ الأدب by عبد الحميد، صلاح محمد - 2009 - 128 pages
الملف الشخصي لتوفيق الحكيم by Ibrāhīm ʻAbd al-ʻAzīz - 1992 - 253 pages
الملكة بلقيس : التاريخ و الاسطورة و الرمز by Balqīs Ibrāhīm Ḥaḍrānī - 1994 - 271 pages
المنفلوطي by Aḥmad ʻAbd al-Hādī - 2002 - 286 pages
المنفلوطي by Aḥmad ʻAbd al-Hādī - 1981 - 139 pages
المنفلوطي by Aḥmad ʻAbd al-Hādī - 1981 - 139 pages
النظرية الأدبية الحديثة والنقد الأسطوري by Ḥannā ʻAbbūd - 1999 - 190 pages
النقد الأدبي الحديث by al-ʻArabī Ḥasan Darwīsh - 1991 - 310 pages
النقد الأدبي الحديث by al-ʻArabī Ḥasan Darwīsh - 1991 - 310 pages
النقد الأدبي الحديث في تطوير أدب المسرحية by Muḥammad Ḥāmid Ḥuḍayrī - 1991 - 167 pages
النقد الأدبي الحديث في تطوير أدب المسرحية by Muḥammad Ḥāmid Ḥuḍayrī - 1991 - 167 pages
النقد الأدبي بالمغرب by Rābiṭat Udabāʼ al-Maghrib - 2002 - 180 pages
النقد الأدبي في آثار الشريف المرتضى، أبي القاسم علي بن الحسين بن موسى العلوي ... by عبد الواحد، أحمد - 1996 - 264 pages
النقد الأدبي في العصر الإسلامي والأموي by عبد ربي، ختير - 2004 - 189 pages
النقد الأدبي ودوره في المجتمعات العربية by مجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون - 2007 - 215 pages
النقد التاريخى فى الأدب : رؤية جديدة by Ḥamīd Laḥmidānī - 1999 - 190 pages
النقد العربي التطبيقي by Ṭāhā Muṣṭafá Abū Kurayshah - 1997 - 256 pages
النقد العربي القديم by al-ʻArabī Ḥasan Darwīsh - 1991 - 366 pages
النقد العربي وأوهام رواد الحداثة by حجازي، سمير سعيد - 2005 - 320 pages
النقد الفني by نبيل راغب - 1996 - 265 pages
النقد المغربي by داهي، محمد - 2003 - 136 pages
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12