BooksSitemapPhilosophyEasternX
Xi yin xuan cong shu xu bian by Nan Lü, Xiling Li - 1858
Xia xue wei jing kao by Youwei Kang - 1956 - 466 pages
Xian dai xin ru jia by Umberto Bresciani - 2001 - 652 pages
Xin ru xue lun ji by Wing-tsit Chan - 1995 - 374 pages
Xunzi by Xun zi, Burton Watson - 2003 - 190 pages
Xunzi by Xunzi - 1999
Xunzi by 荀子, 张觉 - 1999 - 1009 pages
Xunzi by Zi Xun, John Knoblock - 1994 - 433 pages
Xunzi by Xunzi, John Knoblock - 1988 - 356 pages
Xunzi by Yulin Ye, Xunzi - 1947
Xunzi jin zhu jin yi by 熊公哲, Xunzi, 中華文化復興運動推行委員會, 國立編譯館中華叢書編審委員會 - 1975 - 635 pages