BooksSitemapPoetryAsianV
V sad i︠a︡ vyshel na zare by T︠S︡et︠s︡ilii︠a︡ Banu - 1983 - 204 pages
Vahām̐ sūraja nahīṃ camakatā by Kamalā Ratnam - 1985 - 146 pages
Variations by Si-yŏng Yi, Su-yŏng Kim, Kyŏng-nim Sin, Yŏng-mu Kim - 2001 - 303 pages
Variations by Si-yŏng Yi, Su-yŏng Kim, Kyŏng-nim Sin, Yŏng-mu Kim - 2001 - 303 pages
Vasanta meṃ prasanna huī pr̥thvī by Kedarnath Agarwal - 1996 - 228 pages
Vaṣlat dar munḥanī-i sivvum by Parvīz Islāmpūr - 1968
Vegetarian hugging a rooster by Qianzi Che - 2002 - 12 pages
Vicāra aura viśleshaṇa by Satyapāla Śrīvatsa - 1992 - 165 pages
Vicāra bodha by Kedarnath Agarwal - 1980 - 236 pages
Vicāra kavitā kī bhūmikā by Narendra Mohan, Maheep Singh - 1973 - 232 pages
Vidrohī pīṛhī by Nīlakānta - 1966 - 47 pages
Vidyāpati, Sūra, Bihārī kā kāvya saundarya by Śarada Kaṇabarakara - 1989 - 358 pages
Vijaya ghosha - 1963 - 96 pages
Vijayī Laṅkeśa by Ātmārāma Śarmā - 1988 - 40 pages
Vimarsa ke kshana by Vijayendra Snatak - 1979 - 182 pages
Vimarśa ke kshaṇa by Vijayendra Snatak - 1979 - 182 pages
Vindhyāñcala kā ādhunika Hindī kāvya by Nāgendra Siṃha - 1975 - 380 pages
Virahiṇī by Nava Nārāyaṇa Śāstrī Navala - 1999 - 136 pages
Virahānubhūti aura kāvya by S. N. Mishra - 1965 - 110 pages
Vishṇupriyā by Maithili Sarana Gupta - 1965 - 136 pages
Vishṇupriyā by Maithili Sarana Gupta - 1965 - 136 pages
Visual rhapsody by Debāśisa Canda - 2005 - 144 pages
Vividha-saṅgraha - 1964 - 216 pages
Viśvamitra uṭho by Harihara Dvivedī - 2001 - 80 pages
Viśvavidyālaya kāvya-kuñja by Sardar Patel University - 1969 - 64 pages
Viśvavidyālaya padya-prabhā by I. J. Patel, Sardar Vallabhbhai Vidyapeeth - 1964 - 108 pages
Viśvāsa kī rajata sīpiyām̐ by Ushā Rāje Saksenā - 1997 - 104 pages
Viśvāsarāū-praśasti va senāsaptasahastrī Pavāra-vijaya by Kr̥shṇājī Gaṅgādhara Kavacāḷe - 1963
Viṣālī bih sipīdī by D. Ibrāhīmī Bakhtūr, R. Fakhīm Jaʻfarī - 1983 - 210 pages
Viết cho Giao thừa thiên niên kỷ - 2000
Viết cho Giao thừa thiên niên kỷ - 2000
Viết cho Giao thừa thiên niên kỷ - 2000
Viết cho Giao thừa thiên niên kỷ - 2000
Viễn phố by Xuân Sơn Hoàng - 1988 - 138 pages
Việt Nam bách gia thi - 2005 - 106 pages
Việt Nam thi-văn giảng-luận by Như Chi Hà - 1951
Việt thi by Trọng Kim Trần - 1956 - 157 pages
Việt-Nam thi-văn giảng-luận by Như Chi Hà - 1951 - 859 pages
Vr̥nda aura unakā sāhitya by Sī Janārdanarāva - 1972 - 377 pages
Vyaṅgyameva jayate by Yogendra Maudagila - 2002 - 167 pages
Vybrani tvory by Agafangel Efimovich Krymskiĭ - 1965 - 659 pages
Vân muội by Hoàng Chương Vũ - 1988 - 120 pages
Vân muội by Hoàng Chơıng Vũ - 1944 - 120 pages
Vè Quảng by Xuân Tùng - 2002 - 279 pages
Vé̂t thương Sàigòn : thơ by Minh Viên - 1990 - 159 pages
Vé̂t thương Sàigòn : thơ by Minh Viên - 1990 - 159 pages
Vùng yêu đương by Hải Bình Nguyễn, Hải Phong - 1988 - 159 pages
Vāgdvāra by Kalyāṇamala Loṛhā - 2000 - 219 pages
Vāksiddhi by Kalyāṇamala Loṛhā - 2001 - 126 pages
Vālmīki Rāmāyana vacanam by Vālmīki, Tirukkōṇamalai Ta Kaṉakacuntarampiḷḷai - 1911 - 265 pages
Vāṇī kī vyathā by Shivmangal Singh - 1980 - 78 pages
Văn chương biệt khảo by Duy Phi - 2004 - 238 pages
Văn chương cảm và luận by Trọng Tạo Nguyễn - 1998 - 336 pages
Văn học suy nghĩ và cảm nhận - 2001 - 214 pages
Vīra kāvya - 1964 - 413 pages
Vīra-satasaī by Viyogī Hari - 1957 - 99 pages
Vīrajiṇindacariu by Puṣpadanta, Śrīcandra (Muni.), Hīrālāla Jaina - 1974 - 228 pages
Vũ Trụ Quan by Tấn Long Nguyễn, Canh Phan - 1987
Vươn lên từ đau thương by Huy Toàn - 1984 - 61 pages
Vần thơ cho anh by Chim Hải - 1988 - 110 pages
Vần thơ trào lộng by Trọng Thiện Trần - 1998 - 97 pages