Yamarna yaeleketero-mekanikal mazqaba qalat by Tākala Tādasa, Yaitypya Qwanqwawoc̈e Akademi Yasayensena Teknoloji Qalat Seyame Projakt - 1986 - 104 pages
Your Project Management Coach by Bonnie Biafore, Teresa Stover - 2012 - 504 pages