BooksSitemapUnclassified1660
Divi Thomae Aquinatis, Doctoris angelici, Opera omnia by Thomas d'Aquin - 1660
Divi Thomae Aquinatis, Doctoris angelici, Opera omnia by Thomas d'Aquin - 1660
Divi Thomae Aquinatis, Doctoris angelici, Opera omnia by Thomas d'Aquin - 1660
Divi Thomae Aquinatis, Doctoris angelici, Opera omnia by Thomas d'Aquin - 1660
Divi Thomae Aquinatis, Doctoris angelici, Opera omnia by Thomas d'Aquin - 1660
Divi Thomae Aquinatis, Doctoris angelici, Opera omnia by Thomas d'Aquin - 1660
Dn. Petri Barbosae... De matrimonio, et pluribus aliis materiebus... tomus primus... by Pierre Barbosa, Huguetan - 1660
Dn. Petri Barbosae... De matrimonio, et pluribus aliis materiebus... tomus primus... by Pierre Barbosa, Huguetan - 1660
Dn. Petri Barbosae... De matrimonio, et pluribus aliis materiebus... tomus primus... by Pierre Barbosa, Huguetan - 1660
Doctoris Alphonsi de Olea ... Tractatus de cessione iurium et actionum ... by Alphonesus de Olea, Franciscus Cencinius - 1660 - 559 pages
Doctrina Peripatetica - 1660
Document betreffende het begijnhof van Gent - 1660
Dodona gratulans Francisco Guilielmo, Ecclesiarum Ratisb., Osnabrug., ... Episcopo (ac Cardinali) patefacta a Hieronymo Abbate Oberaltac. cum ... ab Alex. VII p.m. ... in coll. purpurat. patrum ... adlegitur by Roman Denys - 1660
Dominici Arumaei ... Commentarius juridico-historico-politicus de comitiis Romano-Germanici imperii by Dominicus Arumäus - 1660 - 672 pages
Dominici Arumaei ... Commentarius juridico-historico-politicus de comitiis Romano-Germanici imperii by Dominicus Arumäus - 1660 - 672 pages
Dominici Arumaei ... Commentarius juridico-historico-politicus de comitiis Romano-Germanici imperii by Dominicus Arumäus - 1660 - 672 pages
Donderdaeghsche post-tydingen uyt 's Gravenhage vanden 13 tot den 16 september 1660 - 1660 - 4 pages
Douagière by Maria van Oranje-Nassau - 1660 - 8 pages
Drei-ständige Sonn- und Festtag-Emblemata, oder Sinne-Bilder by Johann Michael Dilherr, Georg Philipp Harsdörfer - 1660 - 92 pages
Drie voyagien gedaen na Groenlandt ... de eerste door Ioan Monnick, de tweede door Marten Forbisser, ende de derde door Gotske Lindenau [&c.]. by Greenland, Jens Munk - 1660
Défense des oeuvres de M. de Voiture et réponse - 1660
Ecclesiae Restaurata; Or, the History of the Reformation of the Church of England: Containing the Biginning, Progress, and Successes of It; ... from the First Preparations to it by King Henry the Eight, Untill the Legal Settling, and Establishment of it Under Queen Elizabeth: Together with the Intermixture of Such Civil Actions, and Affairs of State, as Either Were Co-incident with It, Or Related to It. By Peter Heylyn by Peter Heylyn - 1660 - 196 pages
Ecclesiarum belgarum Confessio [lat. et graece] by Jacob Revius, Friedrich Sylburg - 1660
Echo, von den HH. Jesuitern by Claudio Acquaviva, Melchior Leporinus - 1660 - 2 pages
Eclaircissement du Fait et du sens de Jansenius by Noël ¬de La Lane - 1660
Edele, erentveste, achtb. wyse, voorsinnige en seer discrete heeren by Matthias Beck - 1660 - 16 pages
Edicte manat publicar per ... don Francisco de Orosco y Ribera, marques de Olias, Mortara y Zarreal ..., lloctinent general en lo present Principat de Cathalunya ... del tractat de la pau feta entre las magestats del Rey N.S. ... y del Christianissim de França by Catalunya - 1660 - 40 pages
Edicte manat publicar per ... don Francisco de Orosco y Ribera, marques de Olias, Mortara y Zarreal ..., lloctinent general en lo present Principat de Cathalunya ... del tractat de la pau feta entre las magestats del Rey N.S. ... y del Christianissim de França by Catalunya - 1660 - 40 pages
Edicte manat publicar per lo excelentissim senyor Francisco de Orosco by Francisco de Orosco - 1660 - 44 pages
Edmundi Richerii,... Libellus de ecclesiastica et politica potestate, nec non ejusdem libelli per eundem Richerium demonstratio by Edmond Richer - 1660
Een antwoort op een schandelijk boek, genaemt schriftelijk bericht over eenige aenmerkelijke puncten ... Gestelt door G. Roose en mede-dienaers, zijnde Mennisten tot Hamborgh. Ende hier in is getoont dat G. Roose een valsche getuyge is, ende een lasteraer van een onnoozel volk ... by John Higgins - 1660 - 12 pages
Een brief van syn majesteyt aen den spreecker van de gemeente in 't parlement vergadert, met sijn majesteyts declaratie daer in geslooten. Mitsgaders de resolutie van 't Huys daer op genomen. Voor gelesen in 't Huys der gemeente in 't parlement vergadert op dingsdagh den I May 1660.... - 1660 - 8 pages
Een brief van syn majesteyt aen den spreecker van de Gemeente, met sijn majesteyts declaratie. Mitsgaders de resolutie van't Huys daer op genomen by Charles (II king of Gt. Britain.) - 1660
Een eedele salutatie, ende een getrouwe groetinge aen u Charles Stuart, dewelke nu zijt geproclameert koninck van Engelandt, Schotlandt, Vrankrijck ende Ierlandt. Van den raedt ende de edelheit van het koninklijke zaedt, de leeuw van het geslagte Jude, den eeuwigen konink der geregtigheit, dewelke regeert in George Fox de Jonger ... overgelevert in schrift door Richard Hubberthorn in des koninks handt in Whitehal, den vierden dagh van de vierde maent 1660 by George Fox the younger - 1660 - 16 pages
Een ernstige berispinge, aen de leeraers van de Vlaemsche doops-gesinde gemeinte, ... levende in twist ende nijt, ... Door eene, de welcke eenige jaren onder haer gheweest heeft ... by William Ames - 1660 - 8 pages
Een groetinge tot het regtvaerdige zaet, welk in Hamburg lijdt, onder de verdorve willen der menschen; ende voornaemelijk tot die waerde lammekens die daer gebonden leggen in ysere keetenen voor de oefening van een goede conscientie, etc. dewelke in spot Quakers genaemt worden by John Higgins - 1660
Een opweckinge in dese gelegentheyt des tijdts gedaen van verscheyden predikatnen in London, aen het volck van hare respective vergaderingen. Uyt het Engelsch ... vertaelt - 1660 - 14 pages
Een opweckinge in dese gelegentheyt des tijdts: gedaen van verscheyden predikanten in London, aen het volck van hare respective vergaderingen, in uyt het English [A seasonable exhortation of sundry ministers in London] vertaelt by Opwekking - 1660
Eeuwig vredens-tractaat, geslooten tusschen Johan Casimier, koning van Polen [...] de republyk van Polen, en hunne bont-genooten [...] ter eenre, en tusschen Karel Gustaef, koning van Zweden [...] ter andere zyde. [...] In 't Klooster van Oliva, den derde May, 1660 - 1660 - 24 pages
Eevwigh edict vande eerts-hertoghen [...] op t'faict van t'beroepen tot vechten by vorme van duël. Gegheven binnen de stadt van Brussel den naer-lesten dagh van februario M.DC.X. Herpubliceert in't consistorie vanden Raede in Vlaendren den xi. iulij 1624. Den 26. october 1626. Den 22. iunij 1658. Ende den x. september 1660 by Raad van Vlaanderen - 1660 - 12 pages
Ehrengeticht auf Joh. Freinhaimers Ableiben by Jesaias Rompler von Löwenhalt - 1660
Eigendlicher und umbständlicher Bericht, von dem im Haag den 7 Januarij bey Einzug der... Dennemärckischen Extraordinar-Ambassadeurn wegen praecedentz der Carossen zwischen den Frantzösischen und Dänischen Bedienten entstandenen Tumult.... - 1660 - 12 pages
Eighteen sermons preached in Oxford. Publ. by J. Crabb, W. Ball, T. Lye. With a preface concerning the life of the author, by S. Gower by James Ussher (abp. of Armagh.) - 1660 - 1640 pages
Ein geheimer Tractatus ... by Julius Sperber - 1660 - 240 pages
Ein Geheimer Tractatus Julii Sperberi Von den dreyen Seculis oder Haupt-zeiten von Anfang biß zum Ende der Welt by Julius Sperber - 1660 - 240 pages
Ein Geheimer Tractatus von den Dreyen Seculis, oder Hauptzeiten vom Anfang biss zum Ende der Welt by Julius Sperber - 1660
Ein kurtz-gefassetes jedoch Viel Nutz-schaffendes Geographisches Inventarium Uber die grossen Ungarischen Landkarte by Johannes Praetorius - 1660 - 16 pages
Eine Schrift ausgesandt in die Welt, von denen die verächtlich Quakers genannt sind - 1660
Einer Glaubigen Seelen Ornat und Ehren-Kleid, bey volckreicher und sehr trauriger Leichbestattung der ... Jungfrauen Felicitas deß erbarn Hans Kröppels ... eheleiblichen einigen Tochter, welche Anno 1660 Diensttags den 17. Juli ... entschlaffen, und darauff Freytags den 20. Juli ... bestattet worden by Sebastian Jakob Kraus - 1660 - 35 pages
El Glorioso y diuino triumpho en la canonizacion del padre de los pobres ... S. Thomas de Villanueua, del Orden del gran padre ... S. Agustin ... - 1660 - 302 pages
El político christiano y cortesano español by Félix de los Reyes - 1660 - 26 pages
Elementorum Iurisprudentiae Universalis libri duo by Samuel von Pufendorf - 1660
Elementorum jurisprudentiae universalis libri duo by Samuel von Pufendorf - 1660
Elenchus Encomiorum Jo. Duns Scoti by Bonaventura O'Connor - 1660
Elucidatio noua a nemine vsque a Deo animaduersa ad I.C. Pauli lib. 17 ad Plautium responsum in l. in summa 65 [calderón] si seruum 8 ff. de condict. indebiti by Juan Ochoa de Velendiz - 1660 - 39 pages
Elévations à Jésus-Christ, et méditations chrestiennes sur le texte de l'Epistre aux Hébreux by Antoine Godeau - 1660 - 307 pages
Emundi Richerii Doctoris Theologici Parisiensis Libellus de ecclesiastica et politica potestate; nec non eiusdem libelli per eundem Richerium demonstratio by Edmond Richer - 1660 - 419 pages
En azanas de David, el arte de la fortuna by Manuel de Nájera ((S.I.)), Imprenta Real (Madrid) - 1660 - 504 pages
Enarratio Psalmorum Davidis ex praelectionibus Henrici Molleri by Heinrich Möller - 1660 - 1399 pages
Enchiridii selecta by Epictetus - 1660
Enchiridion et Cebetis tabula by Epictetus - 1660
Enchiridion Leonis papae serenissimo imperatori Carolo magno in munus pretiosum datum nuperrime mendis omnibus purgatum... - 1660 - 168 pages
Enchiridion Leonis papae serenissimo imperatori Carolo magno in munus pretiosum datum nuperrime mendis omnibus purgatum... - 1660 - 168 pages
Entretiens by Jean-Louis Guez de Balzac - 1660
Entretiens solitaires, ou Prieres et meditations pieuses, en vers françois by Georges de Brébeuf - 1660
Entretiens solitaires, ou prières et méditations pieuses en vers fr by Georges de Brébeuf - 1660
Entretiens solitaires, ou prières et méditations pieuses en vers françois by Georges de Brébeuf - 1660 - 259 pages
Entwurf fürstlichen Lebens weyland des Durchl. Herrn H. Joh. Ferdinand, Fürstens von Portia ... R. Kays. Maj. Christen Hofmaisters by Philibert Boccabello - 1660
Enucleationes, additiones atque notae ad librum secundum variarum resolutionum illustrissimi ... D. Didaci Couarruias à Leiua ... by Diego Ibañez de Faria - 1660 - 392 pages
Epanaphoras de varia historia Portugueza a el Rey Nosso Senhor D. Afonso VI en cinco relaçoens de sucessos pertencentes a este Reyno by Francisco Manuel - 1660
Epicedia academiæ Oxoniensis, in obitum ... Henrici ducis Glocestrensis by University of Oxford - 1660
Epigrammaton libri XII ... by Martial, Matthäus Rader - 1660 - 426 pages
Epigraphica sive Elogia inscriptionesque quoduis genus pangendi ratio... auctore Octavio Boldonio... by Ottavio Boldoni - 1660 - 810 pages
Epigraphica sive Elogia inscriptionesque quoduis genus pangendi ratio... auctore Octavio Boldonio... by Ottavio Boldoni - 1660 - 810 pages
Epiktetu Encheiridiu Eklogai by Epictetus - 1660 - 54 pages
Epistola ad ... Franc. de Harlay ... in qua tractatur, quomodo se habeant scriptura et ecclesia ad mutuam sui probationem by Jean Fronteau - 1660
Epistola ad ecclesiae Gallicanae Patres ... a. 1660 Parisiis congregatos (de privilegio) quo quibusdam monasteriis facultas per quemcunque voluerint episcopum Ordines sacros recipiendi concessa est - 1660
Epistola ad Franciscum de Harlay, in qua de moribus et vota Christianorum in primis ecclesiae saeculis agitur. - Parisiis, Carolus Savreux 1660 by Johannes Fronteau - 1660
Epistola ad Franciscum de Harlay, in qua tractatur, quomodo se habeant scriptura et ecclesia ad mutuam sui probationem. - Parisiis, Carolus Savreux 1660 by Johannes Fronteau - 1660
Epistola ad Ill. DD. Franc. de Harlay, Archiep. Rothomag., in qua de moribus et vita Christianorum in primis ecclesiae saeculis agitur by Jean Fronteau - 1660
Epistola ad illustrissimum & reuerendissimum D. D. Ludouicum de Rechigneuoisin de Guron, Tutelensem episcopum de origine parochiarum deque fundamentis obligationis ad eas conueniendi, autore R. P. Ioanne Frontone canonico regul. sanctae Genouesae, et ejusdem ac vniuersitatis Parisiensis Cancellario by Jean Fronteau, Savreux - 1660 - 14 pages
Epistola ad Ludovicum de Rechignevoisin de Guron. - Parisiis, Carolus Savreux 1660 by Johannes Fronteau - 1660
Epistola ad utriusque Ordinis ecclesiae Gallicanae patres, ad comitia generalia anni 1660. - Parisiis 1660 by Johannes Fronteau - 1660
Epistola de mundi by Jacobus Coccaeus - 1660 - 31 pages
Epistola de mundi by Jacobus Coccaeus - 1660 - 31 pages
Epistola de mundi systematis by Jac Coccaeus - 1660 - 31 pages
Epistola de origine parochiarum, deque fundamentis obligationis ad eas conveniendi by Jean Fronteau - 1660
Epistolae by Dominicus Baudius - 1660 - 732 pages
Epistolae by Thomas Reinesius - 1660
Epistolae ad Casp. Hoffmannum by Thomas Reinesius - 1660
Epistolae ad Casp. Hoffmannum by Thomas Reinesius - 1660
Epistolae duae de ortu et situ primo Lugduni by Pierre Labbé - 1660
Epistolae praestantium ac eruditorum virorum, ecclesiasticae et theologicae varii argumenti, interquas eminenteae quae a Jac. Arminio, Conr, Vorstio (etc.) conscriptae sunt. - Amsterdam, Henr. Dendrinus 1660 - 1660
Epistolae praestantium virorum ... ecclesiasticae ... - 1660
Epistolae virorum clariss. et doctorum ad Melchiorem Goldastum - 1660
Epistre apologetique pour le Discours de l'origine des armes. Contre quelques lettres de Me C. F. Menestrier. Cy devant professeur d'eloquence, & maintenant estudiant en theologie à Lyon by Claude Le Laboureur - 1660 - 2 pages
Epitalamio numérico en parabien de las ilustres bodas que se han celebrado en Madrid, entre... D. Antonio Bracamonte y Suarez de Alarcón... y Doña Mariana Enriquez y Belasco... esclarecidos Condes de Torresbedras. Dedicado a... Don Luis Mosén Rubi de Bracamonte Dávila y... Doña Mariana Suarez de Alarcón Heza y Noroña... Marqueses de Fuente del Sol... by Gaspar Sanz - 1660 - 16 pages
Epitaphia memoriae beatae ... Jo. G. Dorschii ... posita ... - 1660
Epitome annalium ecclesiasticorum Caesaris Baronii by Cesare Baronio, Henri ¬de Sponde - 1660 - 724 pages
Epitome annalium ecclesiasticorum Caesaris Baronii by Cesare Baronio, Henri ¬de Sponde - 1660 - 608 pages
Epitome historiae Arianae by Michael Siricius, H. L. Hanneken - 1660 - 78 pages
Epitome historiarum, ab orbe condito usque ad annum 1595 by Orazio Torsellini - 1660
Erinnerung - 1660
Erklarung der Kon[iglichen] Maj[estat] in Schweden Bevollmachtigten Plenipotentiarien, die Sie den Herren Mediatoren zu Helsingohr den 29. Febr. 1660 uberreicht - 1660 - 8 pages
Erotemata institutionum imperialium by Antonio Pérez, Valerius Andreas - 1660 - 543 pages
Erotemata iuris canonici by Valerius Andreas - 1660 - 440 pages
Ervditarvm Lectionvm S. Ambrosii Doctoris Eccl. Elegantissimi Libri Acroamatici by Joannes Baptista Masculus - 1660 - 462 pages
Erörterung der streitigen Frage: Ob und wie fern der Pabst das Römische Reich von denen Griechen auff die Deutsche gebracht habe? by Christian Kortholt - 1660 - 48 pages
Erörterung der streitigen Frage: Ob und wie fern der Pabst das Römische Reich von denen Griechen auff die Deutsche gebracht habe? by Christian Kortholt - 1660 - 48 pages
Esclaircissement du droit de souveraineté et non-ressort du conseil ordonné en Flandres au fait de crimes et autres matières de hauteur, noblesse et seigneurie du roy nostre sire en comte dudit pays by Jean Baptiste Van Steenberghen - 1660 - 194 pages
Esclaircissement du droit de souveraineté et non-ressort du conseil ordonné en Flandres au fait de crimes et autres matières de hauteur, noblesse et seigneurie du roy nostre sire en comte dudit pays by Jean Baptiste Van Steenberghen - 1660 - 194 pages
Esclaircissement du droit de souveraineté et non-ressort du conseil ordonné en Flandres au fait de crimes et autres matières de hauteur, noblesse et seigneurie du roy nostre sire en comte dudit pays by Jean Baptiste Van Steenberghen - 1660 - 194 pages
Esclaircissement du droit de souveraineté et non-ressort du conseil ordonné en Flandres au fait de crimes et autres matières de hauteur, noblesse et seigneurie du roy nostre sire en comte dudit pays by Jean Baptiste Van Steenberghen - 1660 - 194 pages
Esclaircissement du droit de souveraineté et non-ressort du conseil ordonné en Flandres au fait de crimes et autres matières de hauteur, noblesse et seigneurie du roy nostre sire en comte dudit pays by Jean Baptiste Van Steenberghen - 1660 - 194 pages
Essays de meditations poetiqves sur la passion, mort et resurection de Nostre Seigneur Iesvs Christ by Zacharie (de Vitré) - 1660 - 389 pages
Ethicorum ad Nicomachum Libri X by Aristoteles, Samuel Rachel - 1660
Euclide's Elements ... compendiously demonstrated, by I. Barrow. Transl by Euclides - 1660
Europaeische ... Zeitung - 1660
Europäische Geschichts-Erzählung by Martin Meyer - 1660 - 572 pages
Europäische Geschichts-Erzählung by Martin Meyer - 1660 - 791 pages
Europäische Geschichts-Erzählung by Martin Meyer - 1660 - 319 pages
Ex historia Romano-Germanica primitiae, sive series rerum ab orbe condito, usque ad annum Christi CCLXVIII urbis cond. M.XX. by Joannes Philippus a Vorburg - 1660
Ex historia Romano-Germanica primitiae, sive series rerum ab orbe condito, usque ad annum Christi CCLXVIII urbis cond. M.XX. by Joannes Philippus a Vorburg - 1660
Ex philologicis disputationem publicam de nomine Dei tetragramato Jhwh by Georg Caspar Kirchmaier, Georg Söhnlin - 1660 - 16 pages
Ex philologicis disputationem publicam de nomine Dei tetragramato Jhwh by Georg Caspar Kirchmaier, Georg Söhnlin - 1660 - 16 pages
Ex Physicis, De Risu by Georg Caspar Kirchmaier, Elias Kallhardt - 1660 - 16 pages
Ex politicis, de maiestatis in res sacras et earum administratores potestate, disputatio by Georg Caspar Kirchmaier, Theodor Schalitz - 1660
Examen breve theologicum antiquitatis primatusve Romanae ecclesiae by Johann Funck - 1660 - 72 pages
Examen generalissimi et celebratissimi canonis: Nullus syllogismus constet paucioribus aut pluribus terminis, quam tribus by Johannes Faust, Johann Jakob Ansorg - 1660 - 16 pages
Examen profani exorcismi primi contra daemoneni mendacii sub ementito Lamberti Dicaei nomine by Nicolaus de Borre - 1660 - 73 pages
Exegesis Dicti Apostolici Actorum XIII. v. 48 ... by Sebastian Schmidt, Johann Adam Scheffer - 1660 - 32 pages
Exegesis Dicti Apostolici Actorum XIII. v. 48 ... by Sebastian Schmidt, Johann Adam Scheffer - 1660 - 32 pages
Exegesis Dicti Apostolici Actorum XIII. v. 48 ... by Sebastian Schmidt, Johann Adam Scheffer - 1660 - 32 pages
Exempel-Büchlein darinn... Allerley Laster und Untugenden sampt ihrer Bestraffung vorgestellet by Martinus Zeiller - 1660
Exemplum rarum Fraternae Charitatis in Iustino Martyre, Erga fratrem Iustinianum spectatum - 1660
Exemplum rarum Fraternae Charitatis in Iustino Martyre, Erga fratrem Iustinianum spectatum - 1660
Exercitatio ... De Nominibus Dei by Johann Adam Osiander, Johann Daniel Reinhard, Gottfried Kuharst, Johann Ludwig Neuffer, Daniel Hoeschel - 1660 - 28 pages
Exercitatio ... De Nominibus Dei by Johann Adam Osiander, Johann Daniel Reinhard, Gottfried Kuharst, Johann Ludwig Neuffer, Daniel Hoeschel - 1660 - 24 pages
Exercitatio anatomica Laurentii Bellini florentini de structura et usu renum by Lorenzo Bellini - 1660 - 79 pages
Exercitatio chron. de natali Christi by Daniel Spiegel - 1660
Exercitatio med. de observationibus rarioribus in nupero subiecto anatomico by Heinrich Meibom - 1660
Exercitatio philol. ad II. Timoth. II. comma XXII by Johann Andreas Bose, Johann Benedict Carpzov - 1660
Exercitatio philologica ... by Johann Andreas Bose - 1660
Exercitatio polit. de arcanis rerum-public. in genere, & quibusdam in specie by Gottfried Friderici, Daniel Winnemer - 1660 - 28 pages
Exercitationes duae, quarum prior de passione hysterica, altera de affectione hypochondriaca by Nathaniel Highmore - 1660
Exercitationes Duae. Quarum prior De Passione Hysterica: Altera De Affectione Hypochondriaca by Nathaniel Highmore - 1660 - 136 pages
Exercitationes imperiales, sive meletemala juridica, Secundum seriem titulorum Instit. ... disposita & ad usum forensen pluribus in lucis accomodata by Johan Hanedoes - 1660 - 725 pages
Exercitationes oratoriae by Jacob Masen (S.J.) - 1660
Exercitationes Philologicae De Geniis by Georg Wonna, Johann Leonhard Ritter - 1660 - 32 pages
Exercitationis V. ethicae ad Bellarminum l. 2. de Monachis c. 46. §. Argumentum tertium circa materiam de paupertate ... monachorum Disputatio IX. by Jacob Schaller, Franz Simon - 1660
Exercitationis V. ethicae ad Bellarminum l. 2. de Monachis c. 46. §. Argumentum tertium circa materiam de paupertate ... monachorum Disputatio VI. by Jacob Schaller, D. Stromeyer - 1660
Exercitationis V. ethicae ad Bellarminum l. 2. de Monachis c. 46. §. Argumentum tertium circa materiam de paupertate ... monachorum Disputatio VII. by Jacob Schaller, Thomas Braun - 1660
Exercitationis V. ethicae ad Bellarminum l. 2. de Monachis c. 46. §. Argumentum tertium circa materiam de paupertate ... monachorum Disputatio VIII. by Jacob Schaller, Valentin Mürdel - 1660
Exercitationis V. ethicae ad Bellarminum l. 2. de Monachis c. 46. §. Argumentum tertium circa materiam de paupertate ... monachorum Disputatio X. by Jacob Schaller, Johann Baur - 1660
Exercitationis V. ethicae ad Bellarminum l. 2. de Monachis c. 46. §. Argumentum tertium circa materiam de paupertate ... monachorum Disputatio X. by Jacob Schaller, Johann Baur - 1660
Exercitationum biblicarum ... libri duo ... authore Joanne Morino by Jean Morin - 1660
Exercitationum Biblicarum de Hebraei Graecique textus sinceritate libri duo by Jean Morin - 1660
Exercitationum biblicarum de hebraei graecique textus sinceritate libri duo by Jean Morin - 1660
Exercitationum biblicarum de hebraei graecique textus sinceritate libri duo ... by Jean Morin - 1660 - 648 pages
Exercitationum Philologicarum De Geniis Secunda, describens Naturam Geniorum Ex Mente Platonicorum by Georg Wonna, Johann Leonhard Ritter - 1660 - 32 pages
Exercitationum Philologicarum De Geniis Secunda, describens Naturam Geniorum Ex Mente Platonicorum by Georg Wonna, Johann Leonhard Ritter - 1660 - 32 pages
Exercitationum vindemialium priorem de uva by Johann Christian Frommann, Martin Hertwig - 1660 - 40 pages
Exercitium acad. exhibens discursum de successione feudali brevem by Georg Adam Struve, Günther Mack - 1660 - 40 pages
Exercitium iur. de iure monetarum by Wilhelm Ludwell, Veit Georg Holtzschuher - 1660
Exercitium iur. de negotiis gestis by Jacob Brandmüller, Jean Jacques ¬de La Rive - 1660 - 24 pages
Expedita Iuris Divini ... moralis Expositio by Tommaso Tamburini - 1660
Explicatio leg. emptorem G. C. de locato et conducto. Kauff gehet vor Mieth; resp. Joh. Goth. Horres by Johannes-Fridericus Boeckelmann, Johannes Gothofredus Horres - 1660
Explication des devises ... des tableaux elevez a la gloire de Louis XIV et de Marie Therese d'Autriche by François Colletet - 1660
Explication des devises ... des tableaux elevez a la gloire de Louis XIV et de Marie Therese d'Autriche by François Colletet - 1660
Explication et description de tous les tableaux peintures ... qui estoient exposés ... a l'entrée ... de leurs majestez by François Colletet - 1660 - 12 pages
Explication et description de tous les tableaux peintures ... qui estoient exposés ... a l'entrée ... de leurs majestez by François Colletet - 1660 - 12 pages
Expositio litteralis in regulam S. Francisci juxtà declarationes Nicolai III et Clementis V. by Pierre Marchant - 1660 - 821 pages
Expositio mystico-litteralis ssmi incruenti sacrificii missae, ... by Petrus Marchant - 1660 - 147 pages
Exposition de Jean Daillé sur la divine Epître de l'apôtre s. Paul aux Filippiens, en vingt-neuf sermons, prononcés à Charenton dans les saintes assemblées de l'Eglise réformée de Paris, l'an 1639, 1640, 1641, 1642 by Jean Daillé - 1660
Extract eines Schreibens von Utrecht den 19./29. Julii 1660 betreffende Die Erlaszung und Auszweisung der beyden vornehmen Prediger Velde und Telincks - 1660 - 4 pages
Extract Schreiben Auß Clagenfurth, betreffendt Jhrer Kayserl. Mayest. triumphirlichen Eintzug zu Laybach - 1660
Extract Schreibens, Aus dem Haag, vom 18. May Anno 1660. Wegen des Königs Carl des andern von Engelland, Schott- und Irrland Annehmung by Karl (England, König, II.) - 1660 - 8 pages
Extract uyt het register der ... Staten van Hollant van Hollant en West-Vrieslandt, in haer ... vergaderinge genomen op den 30 July 1660 op 't versoeck van de Princes Royal ten opsichte van het stadt-houderschap, ende capiteyn generaels-ambt, voor den tegenwoordigen Prins van Orangien ... - 1660 - 8 pages
Extract uyt seker missive, ter occasie van het committeren by de magistraet van Utrecht van twee uyt den haren om sessie te nemen inden kerckenraet, en het weygeren der selve - 1660 - 8 pages
Extract uyt seker missive, ter occasie van het committeren by de magistraet van Utrecht van twee uyt den haren om sessie te nemen inden kerckenraet, ende het weygeren der selve - 1660 - 8 pages
Extracten uyt verscheyden boecken vande vermaerdste gereformeerde theologanten, spreeckende van de authoriteyt des magistraets ontrent kerckelijcke saecken - 1660 - 8 pages
Extraict des privileges de l'Université de Paris, appartenants a la Faculté de Medecine by Carlos IV (Rey de Francia) - 1660 - 31 pages
Extraict Des Registres du Conseil d'Estat - 1660 - 8 pages
Fabul-Hanß, Oder Eine schöne anmuthige Predigt, Welche der Geistreiche und Hochgelahrte Theologus,... Johann Matthesius... Im Joachimsthal gehalten hat, von der Fabul, welche Jotham den Bürgern zu Sichem erzehlet hat by Johannes Mathesius, Anton Meno Schupp - 1660 - 80 pages
Fabulae by Aesopus, Rufius Festus Avienus, Homerus - 1660 - 160 pages
Fabulae 297 by Aesopus, Isaac Nicolaus Nevelet - 1660
Fabulae Variorum Auctorum Nempe Aesopi Fabulae Graeco. Latine CCXCVII. Aphthonii Soph. Fabulae Gr. Lat. XI. Gabriae Fab. Gr. Lat. XIIII Babriae Fab. Gr. Lat. XI accedunt Anonymi veteris Fabulae. Haec. omnia ex Bibliotheca Palatina. Adjiciuntur insuper Phaedriabulae XC. Avieni Fabulae XIII Abatemii Fabulae CXCVIIII. Opera & Studio Isaaci Nicolai Neveleti by Aesopus, Aphthonius - 1660
Fabulae variorum auctorum, nempe Aesopi fabulae graeco-latinae CCXCVII, Aphthonii soph. fabulae Gr. Lat. XL, Gabriae fab. gr. lat. XLIII, Babriae fab. gr. lat. XI, accedunt anonymi veteris fabulae latino carmine redditae LX, ex exsoletis editionibus et co by Gerlach - 1660
Facetiae selectiores by Nicodemus Frischlin - 1660
Factvm Povr Servir De Response Avx Obiections De Fait Et De Droit, Qve L'On A Formées Contre L'Escrit De Monsievr Fovcqvet by Nicolas Fouquet - 1660 - 140 pages
Familiarium Argutiarum Fontes by Jacob Masen - 1660 - 432 pages
Familiarium Argutiarum Fontes by Jacob Masen - 1660 - 432 pages
Fasciculus Disputationum Theologicarum In Academia Wittebergensi Conscriptarum by Johann Meisner - 1660 - 296 pages
Fasciculus dissertationum selectarum by Anton Deusing - 1660 - 644 pages
Fasciculus dissertationum selectarum by Anton Deusing - 1660 - 671 pages
Fasciculus myrrhae by Gedeon Forster - 1660
Fasciculus Myrrhae by Samuel Desmarets - 1660
Fasciculus Myrrhae Seu Memoriale SS. Passionis Dominicae Et Augustissimorum V. Vulnerum Christi by Gedeon Forster - 1660 - 272 pages
Fasciculus Myrrhae Seu Memoriale SS. Passionis Dominicae Et Augustissimorum V. Vulnerum Christi by Gedeon Forster - 1660 - 272 pages
Fasciculus Myrrhae Seu Memoriale SS. Passionis Dominicae Et Augustissimorum V. Vulnerum Christi by Gedeon Forster - 1660 - 272 pages
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16