BooksSitemapUnclassified1820V
Vaderlandsch krijgslied by Henricus Franciscus Tollens (Cz.) - 1820 - 5 pages
Vaderlandsche letter-oefeningen - 1820
Vaderlandsche letter-oefeningen of tijdschrift van kunsten en wetenschappen - 1820
Vaderlandsche letter-oefeningen of tijdschrift van kunsten en wetenschappen - 1820
Vaderlandsche letteroefeningen - 1820
Vaderlandsche letteroefeningen - 1820
Vaderlandsche wapenkreet in Maart 1815 by Henricus Franciscus Tollens (Cz.) - 1820
Valdi; or, The libertine's son, a poem by James Kenney - 1820
Valerii Messalæ Corvini ad Octavianum Augustum de progenie sua libellus, restitutus [by R. Mecenate]. by Marcus Valerius Messalla Corvinus - 1820
Van het letterschrift by Willem Bilderdijk - 1820
Van het letterschrift by Willem Bilderdijk - 1820 - 208 pages
Van het letterschrift by Willem Bilderdijk - 1820 - 208 pages
Van het letterschrift by Willem Bilderdijk - 1820
Van het letterschrift by Willem Bilderdijk - 1820
Van het letterschrift ... by Willem Bilderdijk - 1820 - 208 pages
Varia scripta quae Moralia vulgo vocantur by Plutarch - 1820
Varieta di Notizie Economiche Fisiche Antiquarie Sopra Castel Gandolfo, Albano, Ariccia, Nemi, loro laghi ed emissarii sopra scavi recenti de antichita in Roma ... by Carlo Fèa - 1820
Varietà di notizie economiche, fisiche, antiquarie sopra Castel Gandolfo, Albano, Ariccia, Nemi, loro laghi ed emissarii by Carlo Fèa - 1820 - 191 pages
Variétés by Egide Norbert Cornelissen - 1820
Vases from the collection of Sir Henry Englefield, bart - 1820 - 64 pages
Vaterlandische waldberichte nebst blikken in die allgemeine walderkunde und in die geschichte und litteratur der forthwirtschaft by August Niemann - 1820 - 320 pages
Vaterländische Waldberichte nebst Blikken in die allgemeine Wälderkunde und in die Geschichte und Litteratur der Forstwirthschaft by August Niemann - 1820 - 12 pages
Vaterländische Waldberichte nebst Blikken in die allgemeine Wälderkunde und in die Geschichte und Litteratur der Forstwirthschaft by August Niemann - 1820 - 153 pages
Vaterländische Waldberichte nebst Blikken in die allgemeine Wälderkunde und in die Geschichte und Litteratur der Forstwirthschaft - 1820
Vaterländisches archiv des Historischen vereins für Niedersachsen - 1820
Vaterländisches archiv des Historischen vereins für Niedersachsen - 1820
Vaterländisches Archiv oder Beiträge zur allseitigen Kenntniß d. Königreichs Hannover, wie es war u. Ist - 1820
Vaterländisches Archiv oder Beiträge zur allseitigen Kenntniß d. Königreichs Hannover, wie es war u. Ist - 1820
Vaterländisches Archiv, oder Beiträge zur allseitigen Kenntniss der Königreichs Hannover, wie es war und ist by Georg Heinrich Gerhard Spiel - 1820
Vedute antiche e moderne ... della città di Roma. [With] Breve illustrazione, compilata da S. Piale - 1820
Vedute antiche et moderne le più interessanti della cittá di Roma - 1820 - 8 pages
Veldslag van Nieuwpoor door Mr. den ridd. Odevaere by Egide Norbert Cornelissen, F. A. De Coninck - 1820
Veldslag van nieuwpoort by Egide Norbert Cornelissen, Odevaere - 1820 - 12 pages
Veldslag van Nieuwpoort, door Mr. den Ridd. Odevaere, schilder des konings by Egide Norbert Cornelissen, F. A. De Coninck - 1820 - 24 pages
Veldslag van Nieuwpoort, door Mr. den Ridd. Odevaere, schilder des konings by Egide Norbert Cornelissen, F. A. De Coninck - 1820 - 24 pages
Veldslag van Nieuwpoort, door Mr. den Ridd. Odevaere, schilder des konings by Egide Norbert Cornelissen, F.A. de Coninck - 1820 - 25 pages
Veldslag van Nieuwpoort, door Mr. den Ridd. Odevaere, schilder des konings by Egide Norbert Cornelissen, F. A. De Coninck - 1820 - 24 pages
Verae fidei gloria est corona vitae by John Reeve, Alexander Delamaine, Lodowick Muggleton - 1820 - 607 pages
Verbesserter Branntweinbrenner und Liqueur-Fabrikant by Christian Gottlob Weinlig - 1820 - 266 pages
Verdader esperit de la confraria y devoció del SS. Rosari de la benaventurada Verge Maria by Antoni Sendil - 1820 - 240 pages
Verdader esperit de la confraria y devoció del SS. Rosari de la benaventurada Verge Maria by Antoni Sendil - 1820 - 240 pages
Verdienst - 1820
Verfassung und Gesetze der Harmonie zu Regensburg - 1820
Verfassungs-Urkunde der Jenaischen Burschenschaft - 1820 - 64 pages
Verfassungs-Urkunde für das Königreich Würtemberg, vom 25. September 1819 - 1820 - 134 pages
Verfassungs-Urkunde für das Königreich Würtemberg, vom 25. September 1819 - 1820 - 134 pages
Verfassungsurkunde - 1820 - 23 pages
Verfassungsurkunde - 1820
Vergelijkings-tafel van het Nederlandsch gewigt met het Stichtsch gewigt, alsmede eene vergelijkings-tafel van verschillende prijzen van het Stichtsch pond, tegen het Nederlandsche pond, oncen, loden en wigtjes, zeer noodzakelijk voor kooplieden, winkeliers en neringdoende personen by B.C. Kraamwinkel - 1820
Vergissmeinnicht by Heinrich Clauren - 1820 - 444 pages
Vergißmeinnicht by Joseph Wesener, Ernst Schütz - 1820 - 131 pages
Vergißmeinnicht by Karl Müchler - 1820 - 288 pages
Vergißmeinnicht by Joseph Wesener, Ernst Schütz - 1820 - 143 pages
Verhaal van eene ontdekkingsreis, ondernomen in 1816 onder het opperbevel van Kapitein James Hinston Tuckey (Schryver der Aardrykskunde voor Koophandel en Zeevart), naar de Zaïre, gewoonlijk genoemd de Congo, eene rivier in Zuid-Afrika by James Hingston Tuckey - 1820 - 360 pages
Verhaeltnisskarte von Europa by August Friedrich Wilhelm Crome - 1820 - 56 pages
Verhandeling over de Assyrische, Babylonische, Medische en Perzische Rijken by Rutgerus Rodenburg - 1820
Verhandeling over de groote waarde en voortreffelijkheid van het ligchaam voor ons bestaan, als denkende en redelijke wezens by Nicolaas Swart - 1820 - 20 pages
Verhandeling over de pleitrede, gehouden door C. Caecilius Plinius Secundus, voor Accia Variola by Maurits Cornelis Hall - 1820 - 78 pages
Verhandeling over de volstrekt noodzakelijke kundigheden, welke in de openbare en armenscholen in het Koningrijk der Nederlanden behooren medegedeeld te worden, en de beste leerwijze voor dezelve, benevens eene vergelijking daarvan met de Beel-Lancastersche scollinrigting in Engeland by H W C A Visser - 1820 - 178 pages
Verhandeling over de waare christelijke verdraagzaamheid by Jan van Eijk (predikant te Loosduinen.), Tank Collection - 1820 - 160 pages
Verhandeling over de weelde bij de inwoneren der Vereenigde Nederlanden en derzelver voortgang en invloed op den burgerstaat by Jacob van Manen (Az.) - 1820 - 108 pages
Verhandeling over de weelde bij de inwoneren der Vereenigde Nederlanden, en derzelver voortgang en invloed op den burgerstaat : ter beantwoording eener prijsvraag voorgesteld door het Utrechtsch genootschap van kunsten en wetenschappen by J. van Manen - 1820 - 108 pages
Verhandeling over den tegenwoordigen staat van den landbouw, in de ommelanden van Batavia by Jan Hooyman - 1820 - 59 pages
Verhandeling over Herkules Musagetes - 1820 - 32 pages
Verhandeling over het nationaal Nederlandsch gezang by Jan Robbers - 1820 - 99 pages
Verhandeling over het verband tusschen de zede- en staatkunde, of Eenige bedenkingen over de vraag: In hoe ver is het mogelijk de zedelijke pligten van het gezellig leven in de bestiering eener volksmaatschappij te betrachten? by Christian Garve, Cornelis Theodorus Elout - 1820 - 156 pages
Verhandeling over Mahomed, of Tafereel van den invloed van zijne godsdienstleer op de volken der middeleeuwen by Konrad Engelbert Oelsner - 1820 - 358 pages
Verhandeling ter beantwoording der Vrage: Kan de Armoede, waaronder eenige Staten van Europa thans gedrukt worden, inderdaat net grond worden toegeschreven an eene te groote bevolking, in evenredigheid der middelen van bestaan ... by ... Scherenberg, Hendrik W. Tydeman - 1820 - 181 pages
Verhandelingen der eerste klasse van het Hollandsch instituut van wetenschappen, letterkunde en schoone kunsten te Amsterdam - 1820
Verhandelingen der Eerste klasse van het Koninklijk-Nederlandsche instituut van wetenschappen by Koninklijk-nederlandsch instituut van wetenschappen, letterkunde en schoone kunsten, Amsterdam. I. klasse - 1820
Verhandelingen van het Bataviaasch genootschap der kunsten en wetenschappen - 1820
Verhandelingen van het Bataviaasch genootschap der kunsten en wetenschappen - 1820
Verhandelingen van het Bataviaasch genootschap der kunsten en wetenschappen - 1820
Verhandelingen van het Bataviaasch genootschap der kunsten en wetenschappen - 1820
Verhandlungen by Baden (Germany) Landtag. 1. kammer - 1820
Verhandlungen by Baden. Landstände. 1. Kammer - 1820
Verhandlungen by Baden (Grand Duchy). Landstände. Zweite Kammer - 1820
Verhandlungen by Baden (Grand Duchy). Landstände. Zweite Kammer - 1820
Verhandlungen by Baden. Landstände. 1. Kammer - 1820
Verhandlungen by Baden. Landstände. 1. Kammer - 1820
Verhandlungen by Baden (Grand Duchy). Landstände. Zweite Kammer - 1820
Verhandlungen by Baden (Grand Duchy). Landstände. Zweite Kammer - 1820
Verhandlungen der Kammer der Abgeordneten des Königreichs Würtemberg by Württemberg (Kingdom). Landtag. Kammer der Abgeordneten - 1820
Verhandlungen der Kammer der Abgeordneten des Königreichs Würtemberg by Württemberg (Kingdom). Landtag. Kammer der Abgeordneten - 1820
Verhandlungen der Kammer der Abgeordneten des Königreichs Würtemberg by Württemberg (Kingdom). Landtag. Kammer der Abgeordneten - 1820
Verhandlungen der Kammer der Abgeordneten des Königreichs Würtemberg by Württemberg (Kingdom). Landtag. Kammer der Abgeordneten - 1820
Verhandlungen der Kammer der Reichsräthe des Königreichs Bayern by Bayern Ständeversammlung Kammer der Reichsräthe - 1820
Verhandlungen der Stände-Versammlung des Großherzogtums Baden by Baden Ständeversammlung - 1820
Verhandlungen der Ständeversammlung by Baden (Grand Duchy). Landstände - 1820
Verhandlungen der Ständeversammlung by Baden (Grand Duchy). Landstände - 1820
Verhandlungen der Ständeversammlung by Baden (Grand Duchy). Landstände - 1820
Verhandlungen der Ständeversammlung by Baden (Grand Duchy). Landstände - 1820
Verhandlungen der Zweiten Kammer der Landstände des Grossherzogthums Hessen by Hesse (Germany). Landstände. 2. Kammer - 1820
Verhandlungen der Zweiten Kammer der Landstände des Grossherzogthums Hessen by Hesse (Germany). Landstände. 2. Kammer - 1820
Verhandlungen der Zweiten Kammer der Landstände des Grossherzogthums Hessen by Hesse (Germany). Landstände. 2. Kammer - 1820
Verhandlungen der Zweiten Kammer der Landstände des Grossherzogthums Hessen by Hesse (Germany). Landstände. 2. Kammer - 1820
Verhandlungen der Zweiten Kammer der Landstände des Grossherzogthums Hessen by Hesse (Germany). Landstände. 2. Kammer - 1820
Verhandlungen der Zweiten Kammer der Landstände des Grossherzogthums Hessen by Hesse (Germany). Landstände. 2. Kammer - 1820
Verhandlungen der Zweiten Kammer der Landstände des Grossherzogthums Hessen by Hesse (Germany). Landstände. 2. Kammer - 1820
Verhandlungen der Zweiten Kammer der Landstände des Grossherzogthums Hessen by Hesse (Germany). Landstände. 2. Kammer - 1820
Verhandlungen der Zweiten Kammer der Landstände des Grossherzogthums Hessen by Hesse (Germany). Landstände. 2. Kammer - 1820
Verhandlungen der Zweiten Kammer der Landstände des Großherzogthums Hessen by Hessen-Darmstadt Kammer der Landstände (2) - 1820
Verhandlungen der Zweiten Kammer der Landstände des Großherzogthums Hessen by Hessen-Darmstadt Kammer der Landstände (2) - 1820
Verhandlungen der Zweiten Kammer der Landstände des Großherzogthums Hessen by Hessen-Darmstadt Kammer der Landstände (2) - 1820
Verhandlungen der Zweiten Kammer der Landstände des Großherzogthums Hessen by Hessen-Darmstadt Kammer der Landstände (2) - 1820
Verhandlungen der Zweiten Kammer der Landstände des Großherzogthums Hessen by Hessen-Darmstadt Kammer der Landstände (2) - 1820
Verhandlungen in der Kammer der Abgeordneten des Königreichs Würtemberg im Jahre ... by Württemberg (Kingdom). Landtag. Kammer der Abgeordneten - 1820
Verhandlungen in der Kammer der Abgeordneten des Königreichs Würtemberg im Jahre... by Württemberg (Kingdom). Landtag. Kammer der Abgeordneten - 1820
Verhandlungen in der Kammer der Abgeordneten des Königreichs Würtemberg im Jahre... by Württemberg (Kingdom). Landtag. Kammer der Abgeordneten - 1820
Verhandlungen in der Kammer der Standesherrn des Königreichs Würtemberg im Jahre... by Württemberg (Kingdom). Landtag. Kammer der Standesherrn - 1820
Verhandlungen in der Kammer der Standesherrn des Königreichs Würtemberg im Jahre... by Württemberg (Kingdom). Landtag. Kammer der Standesherrn - 1820
Verhältnisse des Königreichs Baiern zum päbstlichen Stuhle by Joachim Heinrich Jäck - 1820 - 70 pages
Verhältnisse des Königreichs Baiern zum päbstlichen Stuhle by Joachim Heinrich Jäck - 1820 - 70 pages
Verhütung und Heilung der Onanie mit allen ihren Folgen bei beiden Geschlechtern by Gottfried Wilhelm Becker - 1820
Verlegenheid en list by August Friedrich Ferdinand von Kotzebue, P.L. - 1820
Vermischte Gedichte. Die bezauberte Rose - 1820 - 329 pages
Vermischte Predigten. Hrsg. und mit einer Vorrede begleitet von Johann Michaei Sailer by Sebastian Winkelhofer - 1820
Vermischte Predigten. Hrsg. und mit einer Vorrede begleitet von Johann Michaei Sailer. Grätz 1820. 2 Bde by Sebastian Winkelhofer - 1820
Vermischte Schriften by Joseph Marx von Liechtenstern - 1820
Vermischte Schriften by Johannes Weitzel - 1820
Vermischte Schriften anatomischen und physiologischen Inhaltes by Gottfried Reinhold Treviranus, Ludolf Christian Treviranus - 1820 - 168 pages
Vermischte Schriften anatomischen und physiologischen Inhalts by Gottfried Reinhold Treviranus, Ludolf Christian Treviranus - 1820
Vermischte Schriften: Bd. Der Reitz der Neuheit. Der Tod des Pythagoras. Roland und Hildegarde, oder die Liebe. Panthea, oder die Treue. Briefe aus der Stadt. Ueber die Briefe aus der Stadt; an Herrn Prof. Neeb. Briefe vom Lande. Emil und Theodor; in vier Gesprächen by Johannes Weitzel - 1820
Vernieuwinge van den plechtigen intrede van mynheer Joannes-Baptiste Hellebaut, te Gend, ten jaere 1793, als primus der philosophie van de oud-vermaerde universiteyt tot Loven ... - 1820
Verschil der tijdrekening bij de Asiatische volkeren en derzelver vergelijking, voor den jaare 1779 en 1780 by Jacob Cornelis Matthieu de Radermacher - 1820 - 9 pages
Verslag aangaande eene in het jaar 1817 ontdekte grafzerk en een daar onder bedekt menschelijk geraamte in de Koorkerk te Middelburg by Nicolaas Cornelis Lambrechtsen van Ritthem - 1820 - 29 pages
Verslag der feestviering bij het driehonderd jarig bestaan van het burger-weeshuis der stad Amsterdam, op den 6den April 1820 - 1820 - 82 pages
Versuch die Begriffe der Moral und Religion und beyder Verhältniß recht und fest zu bestimmen by Johann Gottlob Heynig - 1820 - 39 pages
Versuch einer academischen gelehrten-geschichte von der Georg-Augustus-universität zu Göttingen by Johann Stephan Pütter - 1820
Versuch einer academischen Gelehrten-Geschichte von der Georg-Augustus-Universität zu Göttingen by Johann Stephan Pütter, Friedrich Saalfeld - 1820
Versuch einer academischen gelehrten-Geschichte von der Georg-Augustus-Universität zu Göttingen by Johann Stephan Pütter, Friedrich Saalfeld - 1820
Versuch einer academischen Gelehrten-Geschichte von der Georg-Augustus-Universität zu Göttingen by Johann Stephan Pütter, Friedrich Saalfeld, Georg Heinrich Oesterley - 1820 - 644 pages
Versuch einer allgemeinen deutschen Synonymik in einem kritisch-philosophischen Wörterbuche der sinnverwandten Wörter der hochdeutschen Mundart by Johann August Eberhard, Johann Gebhard Ehrenreich Maass - 1820 - 210 pages
Versuch einer allgemeinen deutschen Synonymik in einem kritisch-philosophischen Wörterbuche der sinnverwandten Wörter der hochdeutschen Mundart by Johann August Eberhard, Johann Gebhard Ehrenreich Maass - 1820 - 268 pages
Versuch einer allgemeinen deutschen Synonymik in einem kritisch-philosophischen Wörterbuche der sinnverwandten Wörter der hochdeutschen Mundart ... by Johann August Eberhard, Johann Gebhard Ehrenreich Maass - 1820
Versuch einer allgemeinen deutschen Synonymik in einem kritisch-philosophischen Wörterbuche der sinnverwandten Wörter der hochdeutschen Mundart ... by Johann August Eberhard, Johann Gebhard Ehrenreich Maass - 1820
Versuch einer allgemeinen deutschen Synonymik in einem kritisch-philosophischen Wörterbuche der sinnverwandten Wörter der hochdeutschen Mundart ... by Johann August Eberhard, Johann Gebhard Ehrenreich Maass - 1820
Versuch einer allgemeinen deutschen Synonymik in einem kritisch-philosophischen Wörterbuche der sinnverwandten Wörter der hochdeutschen Mundart ... by Johann August Eberhard, Johann Gebhard Ehrenreich Maass - 1820
Versuch einer anleitung zu abschätzung der grundstücke nach classen by Gustav von Flotow - 1820 - 116 pages
Versuch einer Anleitung zu Abschätzung der Grundstücke nach Classen, besonders zum Besuche einer Grundsteuer Rectification by Gustav de Flotow - 1820
Versuch einer Anleitung zu Fertigung der Ertrags-Anschläge über Landgüter besonders über Domainen, als Regulativ für das Verfahren bei Veranschlagung dieser Güter und als Instruction für Anschlags-Commissarien by Gustav ¬von Flotow - 1820 - 214 pages
Versuch einer anleitung zu fertigung der ertrags-anschläge über landgüter, besonders über domainen, als regulativ für das verfahren bei veranschlagung dieser güter, und als instruction für anschlagscommissarien ... by Gustav von Flotow - 1820
Versuch einer auf Theorie und Erfahrung gegründeten Darstellung der wichtigsten Lehren der Hydrotechnik by Franz Ernst Theodor Funk - 1820 - 168 pages
Versuch einer ausführlichen Erläuterung der Pandecten nach Hellfeld by Christian Friedrich ¬von Glück, Johann August Hellfeld, Christian Friedrich Mühlenbruch, Karl Ludwig Arndts von Arnesberg, Eduard Fein, Carl Salkowski - 1820 - 449 pages
Versuch einer ausführlichen Erläuterung der Pandecten nach Hellfeld by Christian Friedrich ¬von Glück, Johann August Hellfeld, Christian Friedrich Mühlenbruch, Karl Ludwig Arndts von Arnesberg, Eduard Fein, Carl Salkowski - 1820 - 208 pages
Versuch einer ausführlichen Erläuterung der Pandecten nach Hellfeld by Christian Friedrich ¬von Glück, Johann August Hellfeld, Christian Friedrich Mühlenbruch, Karl Ludwig Arndts von Arnesberg, Eduard Fein, Carl Salkowski - 1820 - 222 pages
Versuch einer Darstellung der wichtigsten Lehren der Hydrotechnik by Franz-Ernst-Theodor Funk - 1820
Versuch einer entscheidenden Beantwortung der Frage by Ernst Thierbach - 1820 - 200 pages
Versuch einer Entwickelung meiner poetischen Blüthenknospen by H.-G.-M. Felber - 1820
Versuch einer geognostisch-botanischen Darstellung der Flora der Vorwelt by Graf Kašpar Šternberg - 1820
Versuch einer geognostisch-botanischen Darstellung der Flora der Vorwelt by Kaspar von Sternberg (Graf.), August Karl Joseph Corda - 1820
Versuch einer geognostisch-botanischen darstellung der flora der vorwelt by Kaspar Marie Graf von Sternberg - 1820
Versuch einer Geschichte der Kriegsverfassung Deutschlands vorzüglich im Mittelalter by Gustav Adolf Harald Stenzel - 1820 - 337 pages
Versuch einer Geschichte der Stadt Augsburg by Christian Jakob Wagenseil - 1820 - 326 pages
Versuch einer Geschichte der Stadt Augsburg by Christian Jakob Wagenseil - 1820 - 326 pages
Versuch einer geschichte der Stadt Augsburg by Christian Jacob Wagenseil - 1820
Versuch einer Geschichte des Verfalls der griechischen Staaten by Wilhelm Drumann - 1820 - 766 pages
Versuch einer Geschichte des Verfalls der griechischen Staaten by Wilhelm Karl August Drumann - 1820 - 766 pages
Versuch einer Geschichte des Verfalls der griechischen Staaten. Wohlfeilere Ausg by Wilhelm Drumann - 1820
Versuch einer Geschichte des Verfalls der griechischen Staaten. Wohlfeilere Ausg by Wilhelm Drumann - 1820
Versuch einer Geschichte von Trier by Johann Hugo Wyttenbach - 1820
Versuch einer philos.-jurid. Darstellung des Erbrechts, nach Anleitung des römischen Rechts... by Carl Friedrich von Dalwigk - 1820
Versuch einer philosophisch juristischen Darstellung des Erbrechts by Karl Friedrich August Philipp von Dalwigk - 1820 - 280 pages
Versuch einer philosophisch juristischen Darstellung des Erbrechts by Karl Friedrich August Philipp von Dalwigk - 1820 - 175 pages
Versuch einer philosophisch juristischen Darstellung des Erbrechts nach Anleitung des römischen Rechts, neurer Gesetzbücher und mehrerer Landesstatuten mit Gesetzesvorschlägen by Carl Friedrich von Dalwigk - 1820
Versuch einer systematischen Uebersicht der Heilquellen des russischen Reichs by Aleksandr Ivanovich Sherer - 1820 - 338 pages
Versuch einer systematischen Übersicht der Heilquellen des russischen Reichs by Alexander Nicolaus Scherer - 1820 - 338 pages
Versuch einer vollständigen Bau-Praktik für Feld-Ingenieure und Infanterie-Offiziere insbesondere by August Friedrich Ludwig Karl von Reiche - 1820 - 368 pages
Versuch eines Abc Buchs der Krystallkunde by Karl von Raumer - 1820 - 264 pages
Versuch eines ABC-Buchs der Krystallkunde by Karl von Raumer - 1820 - 264 pages
Versuch eines ABC-Buchs der Krystallkunde by Karl ¬von Raumer - 1820 - 264 pages
Versuch eines allgemeinen Staats- und Communal-Schuldentilgungs-Planes - 1820 - 39 pages
Versuch eines Defensions-Systems für Baiern by Johann Georg von Aretin - 1820 - 12 pages
Versuch eines Rechnungs-Rechts, sowohl im Allgemeinen, als in besonderer Beziehung auf das Großherzogthum Baden by Carl Hoffmann - 1820 - 132 pages
Versuch eines Rechnungs-Rechts, sowohl im Allgemeinen, als in besonderer Beziehung auf das Großherzogthum Baden by Carl Hoffmann - 1820 - 132 pages
Versuch eines Systems der Amphibien by Blasius Merrem - 1820 - 191 pages
Versuch eines Systems der Amphibien by Blasius Merrem - 1820 - 191 pages
Versuch eines Systems der Amphibien by Blasius Merrem - 1820
Versuch zu einem Lehr- und Handbuch über die praktische Rechtswissenschaft nach ihrem ganzen Umfang in den k.k. Österr. -deutschen Erbstaaten mit besonderer Beziehung auf Böhmen. 2. Aufl by Leonhard Stöhr - 1820
Versuch über das Armenwesen in Altona by Nicolaus Funk - 1820 - 136 pages
Versuch über den gegenwärtigen politischen Zeit-Geist by Friederich Wider - 1820 - 94 pages
Versuch über den Unterricht der Blinden by Sébastien Guillié, Johann G. Knie - 1820
Versuch über die Gemmen der Alten mit dem Abraxas-Bilde by Johann Joachim Bellermann - 1820
Versuch über die Theorie der chemischen Proportionen ... by Jöns Jacob Berzelius, Karl A. Blöde - 1820
Versuch über die Theorie der chemischen Proportionen und über die chemischen Wirkungen der Elektricität by Jacob Berzelius, Jöns Jakob Berzelius (friherre), Karl August Blöde - 1820 - 200 pages
Versuch über die Wirkungen des Lichtes auf die Gewächse by Ernst Friedrich Glocker - 1820 - 207 pages
Versuche und Beobachtungen zur nähern Kenntniß der Zambonischen trockenen Säule by Julius Conrad Yelin - 1820 - 68 pages
Versuche und Beobachtungen zur nähern Kenntniß der Zambonischen trockenen Säule by Julius Conrad Yelin - 1820 - 68 pages
Versuche über die Wege auf welchen Substanzen aus dem Magen und Darmkanal ins Blut gelangen by Friedrich Tiedemann, Leopold Gmelin - 1820 - 119 pages
Verter, ó Las pasiones by Johann Wolfgang von Goethe - 1820 - 282 pages
Verter, ó, Las pasiones by Johann Wolfgang von Goethe - 1820 - 282 pages
Vertheidigung der Festungen im Gleichgewichte mit dem Angriffe derselben by Johan B. Virgin, Josef von Xylander - 1820
Vertheidigung der Reformationsfeyer und der schweizerischen Reformationsgeschichte by Johann Melchior Schuler - 1820 - 194 pages
Vertheidigung in Untersuchungssachen gegen den Großherzoglichen Second-Lieutenant Schulz im Leibgarde-Regiment zu Darmstadt - 1820 - 48 pages
Vertrauliche Unterredung zwischen Fr. Grundmayr und einem ehemaligen Calvinisten wie auch seiner Gemahlin luth.-evangel. Religion ... by Franz Grundmayr - 1820
Vertraute briefe über bücher und welt by Friedrich Köppen - 1820
Vertraute Briefe über Bücher und Welt by Friedrich Koeppen - 1820 - 486 pages
Vertraute Briefe über Bücher und Welt by Friedrich Koeppen - 1820
Vertraute Briefe über Bücher und Welt by Friedrich Köppen - 1820 - 486 pages
Verzameling van decisien, arresten en vonissen, de zegel-, registratie-, griffie-, hijpotheek- en successie regten betreffende by Netherlands - 1820
1 2 3 4