Öfversigt af kongl. vetenskaps-akademiens forhandlingar, Volume 16

Front Cover
P. A. Norstedt & Söner, 1860 - Science
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Popular passages

Page 12 - ... readily detect the white patch of the testes with unassisted vision ; and by cautious dissection under the microscope, we were enabled to trace the connexion between them and the external organs*. The testicles are large, opake, oblong organs, being in breadth about equal to half their length ; they are situated on the dorsal aspect, immediately beneath the dermal tissues, occupying a position under the sixth and seventh segments of the pereion (thorax) (PI. XXI. fig. 1). From the posterior extremity...
Page 100 - E < e -5 5* u jag wet ingen, som hade kunnat giort pärlor». Men den konsten kunde han, och han vore nu »i stånd hwar timma ät lägga detta för en så ljus dag, ät den simplaste kan se det med ögonen och taga derpå med händerna».
Page 100 - En omogen pärla blir aldrig af naturen mogen; men det står hos den, som impregnerar musslan, ät göra, det musslan skall bära en mogen eller omogen pärla, och kostar icke mera ät få musslan til ät bära en mogen, än en omogen pärla.
Page 408 - A Paper and Resolutions in advocacy of the establishment of a uniform system of Meteorological observations, throughout the whole American Continent. Cincinnati 1859. 8.
Page 99 - Lappmark; der karlen gör sig eu flotta af stockar och styrer ut åt starka forssen samt kastar ankar med en sten, bunden wid et eländigt rep ; på hwilken flotta han liggande uphemtar med långa Trätänger musslorna utur botten ; hwilka endtel.
Page 101 - ... different efter musslans watten; och altså de klaraste, bäste och ädlaste i de såkallade pärlemusslor; och som jag icke sett...
Page 117 - Swedeii appears satisfied with what I have done for the honour of Linnaeus and for the science to which I have devoted myself, in humble imitation of that great man.
Page 98 - Öfverste och Riddaren, såsom Ledamot af Riksens Höglofl. Ständers Oeconomie och Commercie Deputations Cammar Oeconomie Utskott, Höggunstigast infordra mitt betänkande om Pärle-fiskerierne här i Riket mm Til...
Page 99 - ... dödade ; ty man får ofta bräcka hela 1000:de, ja ofta 2000:de utan ät få någon betydande pärla. På detta sättet tyckes mig pärlefiskeriet wara föga mödan wärdt. Pärlan i musslan är icke naturell, utan en sjukdom.
Page 100 - Ingen mussla, som blifwer impregnerad, kan slå felt ät bära pärla, allenast hon nedlägges och får lefwa i sin Forss. Som alla naturens handgrep äro ganska simpla, så är ock detta, då man rätt råkat detsamma...

Bibliographic information