Účetní manuál pro podnikatelské subjekty - 2. vydání: aneb Průvodce účetními operacemi a účetní závěrkou

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 7. 3. 2019 - Počet stran: 640
Znáte ten nepříjemný pocit, když řešíte problém, jehož „řešení jste už někde viděli...“, jen si nemůžete rychle uvědomit kde, ve kterém ustanovení příslušné legislativní normy byste to našli? Každý účetní se často dostává do situace, kdy si má vzpomenout na přesné a správné vymezení nějakého účtu či konkrétní souvztažnosti pro účetní operaci. Právě pro překlenutí těchto stresových situací byl zpracován tento manuál účetního!
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Úvod
7
1 Účetní předpisy pro podnikatelské subjekty
9
2 Směrná účtová osnova a účtový rozvrh
26
3 Rozvaha a výkaz zisku a ztráty
41
4 Příloha v účetní závěrce podnikatelů výkaz o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu
55
5 Účetní zásady metody a kvalita informací
65
6 Syntetické účty dle účtových tříd
70
7 Podmínky pro povinnost auditu
316
8 Zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy
317
Literatura
319
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje