Účetnictví pro úplné začátečníky 2013

Front Cover
Grada Publishing a.s.
0 Reviews
Kniha je určena začátečníkům, studentům středních a vysokých škol, rekvalifikovaným, kteří si chtějí prostřednictvím praktických příkladů osvojit základy účetnictví. Výklad je zaměřen na základní účetní operace, principy a pojmy používané v účetnictví, které jsou vysvětleny velmi srozumitelným a jednoduchým způsobem. Další předností této publikace je to, že jednotlivé pojmy a části výkladu jsou znázorněny na řadě příkladů z různých oborů podnikání v podobě tabulek a grafů. Zaúčtování jednotlivých účetních případů je graficky znázorněno pomocí "téčekk" a tabulek.
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Předmluva
9
Zkratky
10
1 Úvod do účetnictví
11
2 Majetek podniku a jeho krytí
14
3 Rozvaha její funkce obsah a členění
20
4 Účetní dokumentace
49
5 Zásady účetnictví
56
6 Účtová osnova
64
9 Účtování na finančních účtech
105
10 Zúčtovací vztahy  účtová třída 3
113
11 Kapitálové účty  účtová třída 4
130
12 Náklady výnosy  účtová třída 5 a 6
133
13 Účetní závěrka
155
14 Souhrnné opakování  účetní případy
161
15 Přílohy
169
Literatura
189

7 Základy účtování
66
8 Účtování zásob
88

Common terms and phrases

0εΠά 0εΠε 1‹ιετει 1ιοόιΠ 1ΠειεΗει1Π ά]ΠΠεδι ά1ΠΠΟδι1 άιΠΠοδιι δ1ΠΖεν δεΠ διειιΠ διειν διεν διενΠ διτειΠΠ διτεΠν δΟΠ δΡΟ1εάΠΟδι1 ε(ΙΠει εεΖ εεΠά εεΠε εεΠει εεΠν εεΠΠ εεΠΠε εΖ ειε1 ειει εΠ εΠΟ εΠΠει1‹ν Ζ ΠΠ]ΜΠ Ζ ΡΗ]τΠΠ Ζει Ζει1‹οΠει ΖειδΟ1 Ζέινάτ1‹ν ΖεινεΖ1‹Π ΖεινεΖΠν ΖεοΖι Ζιτειι ΖΡΠδοε ιδοΠ ιε ίε1‹ιΠτε ιε1ιο ιεΠ ΙεΠ1 ΙεΠά Ζ ιεΠιΟ ινι0 ΙΟ(Ιεινειιε1ε ιΠΖόν ιΠΠδι ΚΖ Με]ειε1 ΜεΠε ΜΙ ΜΜΜ ΜΠδί ΜΠΖε ν1εδιΠ1 νδιΠΡΠι νε νν51 νεδι ννδ1 ννδε ννδι ννΠΟδν ννΡ1δ ννΡΟάει νντΟ1)ν νΠά1 Ο(ΙΡ1δν ΟδιειΠ1 οεόοει όεΠά όο ΟΟΟ Κά ΟΡιενΠει Πάε1ν ΠάειΠ1 ΠάειΠ1 εΠΠει1‹ν ΠάειΠ11ιε ΠάειΠ1ειν1 ΠάειΠΙ ε(ΙΠΟιΠει ΠάειΠίε1ι ΠάειΠιεινι ΠάειΠΙΠΟ Πάι0νεΠ1 Πάιεε1ι Πάιν ΠάιΟνει ΟδΠΟνει ΠάιονειΠι ΠάιΠ]ε Πε Πάει Πε ΠάιΠ Πεεο ΠεΖ Πει1(ΠΠ Πειενεδι1 ΠειΠ ΠειΠ1ε(Ιν ΠεΠ ΠεΠ1 ΠεΠ1ε ΠεΠά ΠεΠενειε1ε Ζε ΠεΡ1 Πιετά Πιετει Πνάτν ΠνάτΠ ΠΟ ΠΠ ΠΠεΠάΠ1 ΠΠΠεΠ ΠΠτε(Ιε ΠΡΗ Ρ1ειεε Ρειδιν ΡειδΙνει ΡεΠ1Ζε ΡεΠάΖ ΡΖ ΡΗ Ρο Ροό1ε ΡοΠΖε ΡοΠΖινει ΡΟΠΠ(Ι ΡτενΟ(Ι ΡτΟ ΡτΟνΟΖΠ1 τΠει τΠειετ1ει1Π τΠΖ(Ιν

Bibliographic information