Úvod do studia práva

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2010 - Počet stran: 187
Kniha Úvod do studia práva je určena studentům základních kurzů práva na neprávnických vysokých školách. Srozumitelně seznamuje se základními pojmy a dějinami práva, zabývá se prameny práva, právními normami, výkladem a uskutečňováním práva. Opomenuto není ani objasnění právních vztahů - předpokladů a prvků těchto vztahů. Kniha vyhovuje osnově předmětu Právo například na Vysoké škole ekonomické v Praze, velmi vhodná je pro studenty a učitele dalších veřejných a soukromých vysokých škol i pro zájemce z praxe.
 

Vybrané stránky

Obsah

1
12
2
23
3
29
4
35
5
39
6
55
7
74
8
79
9
83
10
87
11
113
12
165
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje