Čítanka sociologických klasiků

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2010 - Počet stran: 197
Renomovaný český autor, PhDr. Jan Jandourek, Ph.D., sestavil pro české čtenáře ojedinělou čítanku klasických sociologických textů. Začíná u protosociologických textů (Platon, Augustin), pokračuje základními klasiky (Comte, Spencer, Marx, Durkheim apod.), přes významné pokračovatele podle základních sociologických paradigmat, až po současné autory. Nezapomíná ani na významné české sociology, jako například Lindnera, Masaryka, Chalupného a mnoho dalších. Publikace jistě osloví všechny, kteří se zajímají o sociologii - ať už studenty příslušných univerzitních oborů nebo laickou veřejnost.
 

Vybrané stránky

Obsah

Poznámka k Èítance sociologických klasikù
9
Emile Durkheim 18581917
18
Max Weber 18641920
27
Karel Marx 18181883
38
Antonio Labriola 18431904
46
Antonio Gramsci 18911937
51
Vladimír Iljiè Lenin 18701924
64
Emanuel Chalupný 18791958
80
Lucien Goldmann 19131970
112
Talcott Parsons 19021979
117
Hannah Arendtová 19061975
131
Thomas Luckmann 1927
150
Thomas Kuhn 19221996
164
Noam Chomsky 1928
179
Samuel Huntington 19272008
184
Jmenný rejstřík
197

Erich Fromm 19001980
96

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje