Časopis Společnosti wlastenského museum w Čechách, Svazek 4

Přední strana obálky
Nákladem Českého museum, 1830
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Oblíbené pasáže

Strana 230 - ... slova v jazyku našem srovnávající se s ruskými nebo polskými slovy: tedy každého ujišťuji a svou čest na to sázím', že v přeložení jeho vlastním na každé stránce — ba co dím ? — v každém řádku slova se nalézají stejného znění a tétéž podoby s polskými i ruskými. Čemuž bychom se této ruštiny a polštiny jako nějaké snad prašiviny měli štítiti, sami tím i svůj jazyk zahazujíce? — Milejší nám jest a bude každý výborný, dobrou ruštinou...
Strana 111 - Ne hrušák, dobrý-to kůň, k zemi padá, A pod mládcem žlutý sypký pjsek k zemi se hrne, Dar-to iiei-odni; matky řeky Wolhyj Ne meí ostrý z ruky wypadáwá, A slizký auhoř se wymykuge, Ocelowý šišák— kost želwy vrodnj, A kalené' střely'— drobné rybičky, Wše darowe

Bibliografické údaje