Člověk, jeho smysly a svět

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2010 - Počet stran: 248
Publikace se věnuje široké oblasti smyslového vnímání člověka. Klade si za cíl zpřístupnit lékařské a psychologické poznatky o lidských smyslech, a to jak známých (zrak či sluch), tak na první pohled skrytých (např. čidla rovnováhy či senzory hlubokého čití). Autoři se zabývají otázkami stavby a funkce, ale také vývoje, poruch a chorob, způsobů vyšetření a léčby lidských smyslů – od úrovně buněk až po úroveň orgánů. Okrajově se věnují také historii poznání a léčby smyslových orgánů či vnímání bolesti a slasti. Pro oživení jsou zařazeny drobné „srovnávací exkurze“ do oblasti smyslů zvířecích. Autoři vycházejí z ověřených poznatků a pro zpřístupnění témat volí kompromis mezi učebnicovou, populární a vědeckou formou. Kapitoly jsou doplněny názornými ilustracemi a ukázkami konkrétních vyšetřovacích metod. Z knihy mohou čerpat jak studenti řady oborů, tak absolventi či veřejnost se zájmem o danou tematiku.
 

Vybrané stránky

Obsah

1
8
2
9
3
34
4
47
5
94
6
123
7
134
8
142
11
173
12
178
13
211
14
220
15
229
16
230
17
236
18
238

9
146
10
163

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje