Łódzka spółdzielczość mieszkaniowa

Front Cover
Zdzisław Prochowski
Uniwersytet Łódzki, 1987 - Housing, Cooperative - 184 pages

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Andrzej Boruwioz Jersy lalewioz Csynniki produkcyjne
1
Ewa KuoharakaStasiak Prooes toohnioznego utrzymania epSi
23
Wiodzimierz aielozarelc Goapodarka zasobamI mieszkaniowyrai
47
Stanielaw Visteaka Metoda pomiaru funkojonalnoéoi mieazka
65
Andree3 Borowioz Analiza rzeozywietyoh metliwoéoi oddzia
79
Jerzy ialewioz Koaaty i oeny w wielorodzinnym budownietwie
103
Andrzej Borowioz Bozene Mikoiajozyk Podetawow ргоЫemy
137
Iza lluohniokaDjakow O formaob zajçé kulturalnooéwiato
153
Wojoieoh Uikoíajewioz Organizowanie spoieoznoéci lokalnaj
169

Bibliographic information