Život s policajtem: Vše, co by měla rodina policisty vědět

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 26. 1. 2015 - Počet stran: 352
Jaký je opravdový život policajta a jeho rodiny? Co skutečně tato profese obnáší a co vyžaduje nejen od samotných policistů, ale také od jejich rodin a blízkých; jak lépe porozumět každodenním problémům a jak se vyrovnat s obtížnými situacemi, které tato profese přináší; jak se naučit pracovat s každodenním stresem, dlouhými přesčasy, nepředvídatelnými okolnostmi a krizovými situacemi? A především pak, jak rozpoznat varovné signály poukazující na emoční a fyzickou nerovnováhu, která může vyústit až v postraumatický stres, závislost na alkoholu či drogách, domácí násilí, či dokonce v sebevraždu? Vším tím se zabývá a na skutečných příbězích popisuje autorka knihy – americká psycholožka dr. Ellen Kirschmanová. Její kniha čerpá z mnohaletých zkušeností s prací v policejním světě a nyní vychází i poprvé v češtině. Jistě ji ocení nejen sami policisté, ale také jejich rodinní příslušníci a přátelé.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Oddíl 1
11
Oddíl 2
23
Oddíl 3
46
Oddíl 4
64
Oddíl 5
90
Oddíl 6
115
Oddíl 7
146
Oddíl 8
168
Oddíl 12
259
Oddíl 13
281
Oddíl 14
303
Oddíl 15
325
Oddíl 16
345
Oddíl 17
347
Oddíl 18
348
Oddíl 19
350

Oddíl 9
185
Oddíl 10
203
Oddíl 11
229
Oddíl 20
351
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje