ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Fư̄a Hariphithak Thō̜. Mō̜., sinlapin hǣng chāt na Mēn Lūang nā Phlapphlā ʻItsariyāphō̜n, Wat Thēpsirinthrāwāt, wan thī 26 Makarākhom Phō̜. Sō̜. 2537

Front Cover
Samnakngān Khana Kammakān Watthanatham hǣng Chāt, 1994 - Artists - 206 pages
0 Reviews
Cremation volume for Fư̄a Hariphithak, 1910-1993, a national artist of Thailand; comprises his biography, condolences, and his life and works.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Section 1
Section 2
Section 3

18 other sections not shown

Common terms and phrases

๑๐ ๑๔ ๒๐ ๒๐๐ ปี ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๔๕๓ ๒๖ ๒๘ ๓ ปี ๘๐ ก็ กรมสิลปากร กรรม กฤดากร กัน กับ การ กุศล ขน ของ เขา เขียน คณะจิตรกรรมและประติมากรรม คน ครั้ง ครั้งที่ ครู ความ คอ คือ งาน จน จะ จาก จิตรกรรม เจดีย์ ฉะนั้น เช่น ซึ่ง ฐากุร ด้วย ดังนั้น ได้ ต่อ แต่ ถนนเจ้าฟ้า ทองอยู่ ทั้ง ทาง ท่าน ที่ ไทย ธรรมชาติ ธันวาคม นั้น นาน นายเฟ้อ ใน ในปี บาท โบสถ์ ประ ประติมากรรม ประเทศไทย ประเทศออสเตรีย ประมาณ เป็น ไป ผนัง พระ พระนคร พระศร พ.ศ.๒๕๐๓ พ.ศ.๒๕๒๕ พีระศรี เพชรบุรี ฟ้อ เฟอ เฟ้อ หริพิทักษ์ ภาพ มกราคม มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสิลปากร มา มาก มี เมตร เมษายน เมีองเพชรฯ เมื่อ เมื่อวันที่ ไม่ รา เรา ฯลฯ ลงวันที่ เลย แล้ว และ วัดราชบูรณะ วัดสุวรรณาราม วัน วันที่ ๕ ธันวาคม ว่า วิหาร เวลา ศาสตราจารย์เฟ้อ สิงหาคม สิลปินแห่งชาตํ หน้า หรพทกษ์ หริ หริพิทักษ์ หอ หอสิลป แห่ง อย่าง อย่างไร อังกฤษ อาจารย์ อาจารย์เฟ้อ หริพิทักษ์ อินเดีย

Bibliographic information