Βυζαντινή αρχιτεκτονική

Front Cover
Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, 1998 - Architecture - 33 pages

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Section 1
17
Section 2
29
Section 3
31
Copyright

Common terms and phrases

161 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αγία Σοφία Αγίον Δημητρίον Θεσσαλονίκης άηό Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ αίώνος αίωρείται άλλ άλλοτε ανασκαφές ανασκαφών ανατολάς αοι Αρχαιολογικής Εταιρείας άπό ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ Αρχαιοτήτων άρχιτεκτονικής Βασιλική Άχεφοηοιήτον βασιλικης βασιλικών βοηθεια δεν διά διαμέτρου διαστάσεων διωρόφων δύο δυσμάς Εϊκ Ελλάδα έν Αθήναις Αρχαιολογική έν ω έξωτερικώς έπί τεσσάρων έργο τοϋ εσωτερικου Εταιρείας άπό τό θόλους κάθε Καθολικόν Μονης καμάραι κεντρικόν κεντρικόν κλίτος κέντρον Κυκλάδες Μ_ιι μέ μεγάλης έκτασης μετάβασις άπό τοϋ μέχρι τοϋ 10ου μήκος νά ναοι Ναός ναούς νάρθηκα όποία όποιος ΟΡΛΑΝΔΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ παραθύρων περιοδικά πεσσών πλάτος πού πτώσεως της Κωνσταντινουπόλεως σέ συνδυασμοϋ τά περίκεντρα κτήρια τεσσάρων τόξων τή τήν τής Εταιρείας τό ίσόγειον τό κτήριον τό μέσον τοϋ τοιχοι Τομη και κάτοψις τοϋ Διονύσου τοϋ ίεροϋ τοϋ κεντρικοϋ τοϋ ναοϋ τοϋ πλουσίου τοϋ σταυροϋ τοϋ Συμβουλίου τοϋ τετραγώνου τοϋ τρούλλου τούς τροϋλλος τύπον τοϋ τών όποιων τών τεσσάρων τώρα ύπεράνω τοϋ ώρθοϋτο ώς

Bibliographic information