Συγγάρμματα. (Suggrámmata): Studies in Graeco-Roman History

Voorkant
Brill Archive, 1979 - 293 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Historiography and Myth
1
Some Remarks on the Beginnings of Christian Historiography
23
GraecoRoman Historiography in its Relation to Biblical
38
Themistocles in Fifth Century Historiography
54
Theseus the Growth of a Myth in History
67
Political Propaganda in Greek Chronology
80
Herodot und die Systeme der Chronologie
96
Two Letters from the Corpus Iulianeum
127
Porphyry against
167
La doctrine
178
Religion and Literature in Hadrians Policy
197
Greeks and the Greeks
219
Caesar zweitausend Jahre nach seinem Tode
239
Die prosopographische Methode in der modernen Historiogra
264
Trajans Deification and Hadrians Succession
277
Index of Ancient Names
287

Aspects of Religion in Classical Greece
146

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens