Деривація синтаксичних одиниць

Front Cover
Наук. думка, 1991 - Language Arts & Disciplines - 189 pages
0 Reviews

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

ВСТУП
5
Речення базова одиннця для хворения синтаксичних одиниць
15
складних
60
Copyright

1 other sections not shown

Common terms and phrases

базового базової Батька була виражають вираження виступае вйд вйдмйнка вйдмйнок вйдношення мйж вйдповйдних вйн вказуе власне-семантичних внаслйдок вони головної частини двоскладних двох деривати деривацййну парадигму детермйнанта дй дйеслйвних дйеслова дйї дйяча другорядним членом елементарних речень залежного компонента зв’язку зв’язок згортання здебйльшого знахйдного зокрема зумовлено їх йз значенням йменник йменникйв його компонентйв конструкцйю лексичного локатив Людина мають мови модальностй морфологйчних невласне-словосполучення непредикатний них нй носйя ня об’екта односкладнй ознакою опорного компонента оскйльки певного першого пйд пйдрядної частини пов’язуеться повйдомив позицй пор порйвняльнй похйдних предикат предикативного префйкс прийменником прикметник присудка причиновй просте ускладнене речення простй речення просторового процесй Птах речення з пйдрядною родового семан семантики семантико-синтаксичнй вйдношення семантичної семантичною функцйею синтаксем синтаксеми синтаксичних одиниць складного речення складнопйдрядного речення складносурядного речення слово словосполучення сполучник спричиняеться стану структури суб’екта субстантивного сурядних частин суфйкси також темпоральними тип типйв тичних тому утворення утворюються формально-граматичного форми формуються цих цйльових цього чення чергу щоб щодо якй Якщо

Bibliographic information