החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון

כריכה קדמית
Open University of Israel, 2008 - 631 עמודים
0 ביקורות
התאטרון - "המקום שממנו רואים" - הוא גם המקום שאנו נראים בו. הספר מתחקה אחר טיבה של החוויה התאטרונית באמצעות בחינת מגוון הגורמים המעצבים אותה בתרבות האנושית ובתאטרון - גורמים אסתטיים, רגשיים, אינטלקטואליים וחברתיים. מוקנים בו מושגי יסוד בדרמה ובתאטרון, מוארות בו תופעות מרכזיות, מוצגים זרמים ואסכולות בתולדות התאטרון המערבי ובביקורת התרבות ונסקרים השינויים שחלו במוסכמות התאטרון והחברה במהלך ההיסטוריה. כל אלה מלווים בהדגמות נרחבות מתוך מחזות מופת שהפכו אבני דרך בתרבות המערבית. מהתקופה הקלסית ועד המאה העשרים ואחת. בתוך כך מתוודע הקורא לכל אחד ממחזות מופת אלה על ייחודו ומורכבותו כטקסט דרמטי הניתן למימוש בהצגה. הנושאים מומחשים בעזרת שפע של תמונות נדירות המנציחות הפקות נבחרות של מחזות מופת אלה על הבמה הישראלית. זהו התאטרון - אמנות רבת פנים, שנוטלים בה חלק יוצרים רבים, הן על הבמה הן מאחורי הקלעים.
 

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי