יידישע פאלקסלידער: מיט 31 ניגונים : פראגמענטן פון פארשארבעטן צו דער כאראקטעריסטיק און זכרונות

Front Cover
י' ליפשיץ-פאנד פון דער ליטעראטור-געזעלשאפט ביים ייווא אין ארענטינע, 1965 - Folk songs, Yiddish
0 Reviews

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information