ראשי־פרקים ורשימות־ביבליוגראפיה ללימודי המחלקה להכשרת מורים לבתי הספר העל־יסודיים

Front Cover
Bet ha-sefer le-ḥinukh shel ha-Universiṭah ha-ʻIvrit ṿe-shel Miśrad ha-ḥinukh veha-tarbut, 1966 - Education - 43 pages

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

роо ку зп9 Тзпл тш
3
ЗЧр31пр ? 101 ТКО 1О 13ПЛ ПТ1ПЗ ОВОЭО мтр
4
о х 101 пк х эпэ ЛК11ЛЛ ПТ1П
5
эоэ о пт ТППЛ П ЛДЧ1ПЭОЭ К130
7
1П ? 1О ВОЭ о п1 Т3ПЛ 1Л ЛД11ПЭ0ВЛ
9
1ПТ1К Л 1 0ПЭ1УЛ1 ОДФТ ПТЧ
11
птомзк п пт рзпл лзоз пппзз туз
12
17ШЛ К ЗД ЧВОЛГРЗЗ П130К Ш1ПУВ
13
олпзк у 1 Т13ПЗ ТП1 Л3513Р Я ШУЗ
22
ж ТТК П по р3ПЛ 1? ЛИ1ЯХЮ К130 ж ж ЗД1 О 1Ч УЗВЛУТО ПКТ1ЛЗ 0ЯПТП гитллтзтра 1я лроркртт 23 Т3 1 1В
23
УЗЭ О 1Т П1ЗУ ппво
24
1зп
26
поу и 5
5
рпв ч пв гтк1 лэл
27
прл п пв лпзплупвт лтвол
28
кпл в 1п лэкткл
30

Т1ЛЭ Т 1Т ВКОЗПВЛ п1?л
14
П7ЛЭ г 1п1 ППДЗПЛЛ ДЗ у1ул 31Т
15
о х по 0ПОЛ Р3ЭП
16
о х по 113ПЗ 0Т1ДЭ ЛТ10Л П1К
17
рзтрзв к пт лкпл прпвл туодао
18
Т 1О ЛКПЛ ТЧПО Л110Я ПТ13У
19
тзз?р вк пт ПОУЛ Т13ПЗ ПтУЗ Л1ШВ р3П
20
впээп 10 ЛКТ1ЛЗ ППЪлЧТУ 1яр отрвт ОГПУвФО
21
тлэ д пв ЛППЭ01 пллкл рюл
31
зчрпз зк пв пдзкз лэуз лузл
32
ткп к 1т лппэоп ппвпхл 7 тал
34
1ук пв лппво1 пзпул рвл
36
рв1? пв взлу пввтзз опв пзлу
37
ж ж лрвквпко 38 кпзю в пп лрвэ
38
ВТПДЛ К 1Т ЛД11З 1
39
пГТз пп лвэ
41

Bibliographic information