تعبير خواب

Front Cover
انتشارات ھاد،, 1996 - Dreams - 456 pages
7 Reviews

What people are saying - Write a review

User Review - Flag as inappropriate

خواب دیدم از دنیا رفتم و در عالم دیگر خیلی از زندگان را دیدم همه خوش بودند و به عیش و نوش میپرداختند ولی هیچ کس پولی نداشت و من دنبال کار برای پول می گشتم. در ضمن هیچ مرده ای را انجا ندیدم ۸

User Review - Flag as inappropriate

خواب اردک

All 7 reviews »

Bibliographic information