காலச்சுவடு கதைகள்: 1994-2000

Front Cover
காலச்சுவடு பதிப்பகம், 2001 - Short stories, Tamil - 286 pages

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

அதிக அப்புறம் அல்லது அவர் அவர்கள் அவர்களிடம் அவர்களில் அவர்களுக்குள் அவள் ஒரு அவள் திரும்பிப் அவளது அவளுக்கு அவளுக்குமான அவளும் அவளைப் அளவுக்கு ஆறு ஆனால் ஆனாலும் இடைவெளி இதில் இது இதை இந்த இந்தப் இப்படி இரண்டு பேரும் இருக்கிறது இருக்கிறேன் இருக்கும் இல்லாத இல்லை உங் உங்கள் உங்களின் உங்களுக்கு உங்களைப் உடனே நீங்கள் உண்டு எண்ணம் எதிர்பார்க்கவில்லை எந்த என் கண்கள் என்பதை என்றாலும் என்று என்று உங்களுக்குள் என்று நினைத்துக்கொள்கிறீர்கள் என்ன எனக்கு ஒடி ஒரு ஒருவர் தன்னை ஸ்தாபித்து ஒருவிதமான ஒவ்வொரு ஒன்றும் கடல் கடற்கரையில் கண்டு கள் களை கற்பனை காலச்சுவடு கதைகள் காலம் கிறார்கள் குறைவாக கேள்வி கொஞ்சம் கொடுக்கிறது கொண்டே கொள்கிறீர்கள் சத்தம் சரட் சரி சிந்திக்கத் தொடங்குகிறீர்கள் சில சூரியன் செய்கிறது செய்துகொள்கிறீர்கள் தன்னை திட்டமிட்டு திடீரென திருப்பத்தைக் கடந்தபோது அதிர்ந்து திரும்பி திரும்பிப் பார்க்கிறாள் துரக்க தெரிகிறது தெரியாமல் நடக்க ஆரம்பிக்கிறீர்கள் நடந்துகொண்டே நாம் நான் அந்த நின்று நின்றுகொண்டிருப்பது நீங்கள் வேகமாக நேரம் பதினைந்து பல பாதையில் பார்க்கலாமே பார்க்கிறார்கள் பார்ப்பது பார்வை பாழாய்ப்போன பின் பெண் பெண்ணை பெயர் பேசிக்கொண்டே போகிறது போல் போல போலப் மாதிரி மிகுந்த முகத்தைத் முதல் முறை முன் மெதுவாக லைட்டு வந்த வந்து வருகிற வருகிறது வருகிறவர்கள் வருவார்கள் வழி விருப்பம் வெளி வேண்டிய வேண்டியதுதானே வேறு

Bibliographic information