กัมพูชาราชลักษมีถึงศรีชยวรมัน

Front Cover
Matichon, 2000 - Architecture - 278 pages
0 Reviews
On the history and art of Cambodia.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Section 1
Section 2
Section 3

12 other sections not shown

Common terms and phrases

ฯลฯ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๖๕๐ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒ กร ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๕๓๐ ๒๖ ๔ กร ๔๐ ๔๗ ๔๘ ก3งเทพฯ ก็ตาม กรมสิลปากร กรุงเทพฯ กรุงปารีส กล่าว กับ กัมพูชา การ ของ ขอม เขมร คง ครุฑ เครื่อง จะ จังหวัด จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดราชบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุรินทร์ เจ้าชัยวรมันที่ ฉบับที่ ๒ ชั้น ชัยวรมันที่ ชัยวรมันที่ ๗ เช่น ซึ่ง เซนติเมตร ด้วย ดัง ด้าน ดูเชิงอรรถที่ เดียว กัน โดย ได้ ต้น ตามาดับ แต่ ถึง ทวารวดี ทับ หลัง ที่ ๑ เท่านั้น นครพนม นอก นั้น นา นี้ ใน ในประเทศกัมพูชา บน แบบ ประติมากรรม ปราสาท ปางมารวิชัย ปีที่ ๙ เป็น เป็นต้น เป็นต้นว่า เป็นอาทิ พระ พระเจ้าชัยวรมันที่ พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ พระนคร พิมาย พุทธ พุทธศตวรรษที่ ภาพ มอญ มา มี เมตร เมือง รา ราว พ.ศ ราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ รูป พระ รูปที่ ๑ เรื่องเดิม ลักษณะ แล้ว และ ว่า วิษณุ ศตวรรษที่ สลัก สิล ปะ สุภัทรดิศ ดิศกุล แสดง หน้า หรือ หรือสมัย องค์ อย่างไรก็ดี อย่างไรก็ตาม อันได้แก่

Bibliographic information