การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๑๑๒

Front Cover
Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 1993 - History - 149 pages
0 Reviews
History of invasions between Thailand and Burma, 1553-1569.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Section 1
Section 2
Section 3

5 other sections not shown

Common terms and phrases

๑๒ ๑๓ มกราคม ๑๖ ๑๙ ๑ นี้ ๑ พ-ศ ๒๐๙๑ ๒0 ปี ๒๑ ๒๑0๖ ๒๑0๙ ๒๑๑0 ๒๑๑๑ ๒๑๑๒ ๒ ผ่าย ๒ แห่ง ๓ เมือง ๖๒ วัน ๙ เดีอน กล่าวว่า กอง กองทัพ การเคลื่อนที่ การเจาะ การปัองกันกรุงศรีอยุธยา การรบ การเลียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๑ ของ ขั้นที่ เข้าไป คน ครั้งที่ คีอ คึอ คือ ก คุรุสภา เงินปีละ ๓00 จรรยา จึง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ช้าง เช่น เชือก ด้วย ดังนั้น ดังนี้ ด่าง ๆ ด้าน โดย ใดยง่าย ได้ ตอนกลาง ต่อไป ต่อมา ตัวประกัน ต่าง ตีกรุงศรีอยุธยา แต่ ถา ทหาร ทั้ง ๆ ที่มั่นใหญ่ ใทร ไทย นครนายก นั้น แนวที่ ใน ในการเจาะ ในสงครามคราวนี้ ในสงคราม พ-ศ ในหนังสือพงศาวดารพม่ากล่าวว่า ประการที่ เป็น ๆ ใป พค พม่า พระ พระเจ้า พระเจ้าแปร พระเจ้าหงสาวดี พระนคร พระบรมดํลก พระมหา พระมหาจักรพรรดิ พระมหาธรรมราชา พระยา พระยาจักรี พระราเมศวร พระสุนทรสงคราม พระองศ์ พศ เพราะ ไพร่สม ภายใน มกราคม มาแล้ว มีกำลังมาก เมื่อ เมืองลพบุรี เมืองสระบุรี เมื่อวันที่ ไม่ เรียกว่า ลพบุรี เล่ม ๑ แล้ว และ วา สงคราม สถานการณ์ต่อ สมเดํจพระมหาจักรพรรดิ ส่วนที่ สาเหตุ สิงหาคม พ-ศ หงสาวดี หน้า หัวเมือง อ^ธยา อยุธยา พ-ศ ายไทย ายพระมหินทร

Bibliographic information