ครุฑ

Front Cover
Amārin, 2001 - Garuḍa (Mythical bird) in art - 292 pages
0 Reviews
On the mythical bird Garuda, in particular its use as a symbol of the Thai king and in Thai arts.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Section 1
21
Section 2
84
Section 3
86

17 other sections not shown

Common terms and phrases

๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๒๖ ๑๓ ๑๓๘ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๗๔ ๑๗๙ ๑๘๒ ๑๘๙ ๑๙ ๒ ๒6 ๒ ๖6 ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๔ ๒๔๙ ๒๕ ๒๕๒๕ ๒๕๓๔ ๒๕๓๕ ๒๕๓๙ ๒๕๔ ๒๕๔๐ ๒๖๑ ๒๙ ๒ผ ๒ผก ๓๑ ๓๓ 3กฝ่ ๔๓ ๕๐ ๕๑ ๕๔ ๕๘ ๖ 1๗ ๖น ๖โ ๘๒ ๘๔ กรม กรมประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ ะ กรุงเทพมหานคร กันยายน การ เก ครุฑ คือ จังหวัด จังหวัดลำปาง จำกัด มหาชน ฉบับที่ เช่น ด้วย ตรา ตอนที่ ที่ ธง ธันวาคม นก ใน บริษัท บาท บาท ประกาศใช้เมื่อวันที่ ประเทศไทย ปราสาท ปี เป็น ผ๖๒๖ พระ พระที่นั่ง พระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จ พัน พุทธศักราช มาตรา มิถุนายน มี มีนาคม โยชน์ รอบ รักษาพระองค์ รัชกาลที่ รัชกาลที่ ๙ ราคา ๑๐๐ บาท ราคาหนึ่งบาท ราช ราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง เล่ม และ วัด วันที่ ว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หน้า หรือ หอสมุดแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร หินทราย ให้ อก อำเภอ

Bibliographic information