ปงสนุก: คนตัวเล็กกับการอนุรักษ์ : ผลลัพธ์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ มรดกทางสถาปัตยกรรม, กรณีศึกษา วัดปงสนุก, จังหวัดลําปาง

Front Cover
Architectural preservation by network of Thai youths; case study of Pong Sanuk Temple in Lampang Province, Northern Thailand.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Section 1
28
Section 2
32
Section 3
37

6 other sections not shown

Common terms and phrases

๑๐๐ ๑๒ ๑๒๐ ปี ๑๔ ๑๙ ๒๓ ๒๓๕๒ ๒๔ ๒๔๒๙ ๒๕๐๐ ๒ ส่วน ๔ ทิศ ๕๐ ๖๕๔๙ ๙๑ กล่าวคิอ กัณฑ์ เกรียงไกร เกิดศิริ คณะมัณฑนศิลป้ ม^ศิลปากร คณะสถาปตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครูบาอาโนชัย ธรรมจินดามุนี คัว คือ โครงการลัานคำลำปาง จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดลำปาง จำนวนมาก ช่อมแชม ชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปะไทย ชั้นปีที่ ๕ ชาวบัานปงสนุก ชุมชนปงสนุก เช่น เชนดิเมตร ณัฐวฒิ ดํน ดาวเพดาน ต่างๆ ตุลชัย ปอทรัพย์ แต่การ ทวิปทั้ง ๔ ทัดทอง ที่ปรึกษา น์กศึกษาชั้นปีที่ น์กศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถาป้ตยกรรม ชั้นปีที่ นอกจากนึ้ นักเรียน นักวิชาการ นักศึกษา นักศึกษาปริญญาตรี สาขาสถาป้ตยกรรมไทย ชั้นปีที่ นักศึกษาปริญญาโท สาขาสถาปตยกรรมไทย นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาสาขาวิชาการตกแต่งภายใน ชั้นปีที่ นักศึกษาสาขาสถาปตยกรรมไทย ชั้นปีที่ ๕ นั้น เนปาล ในปี พ-ศ บุณยกร บฺณยกร วชิระเธียรชัย ปงสนุก ปฏิพล ยอดสุรางค์ ปีที่ผ่านมา ปี พ-ศ เป็น เป็นด้น ผศ ฝึน พม่า ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป้ ม^เชียงใหม่ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มยูขโชติ มหาวิทยาลัย ไม่มีข้อมล รวมไปถึง ลำปาง และ และในปี พ-ศ และผังบริเวณ วรลัญจก์ วรินทร์ รวมสําราญ วัดเชียงภูมิ วัดปงสนุก วารญา วารสาร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา วิหารพระเจ้าพันองค์ วีระกุล ศิลปกรรม ศิลปากร ศึอ สถาบัน สรํำงใหม่ สาขาศิลปะไทย ชั้นปีที่ สามเณร สิงห์ โสวรรณี หน่า หรือ หสังคา^นทึ่ อ^เกรียงไกร อนุรักษ์ อาคาร อาทิเช่น อำเภอเมีอง อิโคโมสไทย อุษาคเนย์

Bibliographic information