ประวัติและผลงานผู้ทรงคุณวุฒิทางภาษาไทย

Front Cover
Kō̜ng Wannakhadī lŠ Prawattisāt, Krom Sinlapākō̜n, 1984 - Philologists - 163 pages
Biographies and achievements of selected experts in Thai language.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Section 1
Section 2
Section 3

19 other sections not shown

Common terms and phrases

ฯลฯ ๑ มกราคม ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒ คน ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๔๗๘ ๒๔๙๕ ๒๔๙๖ ๒๔๙๘ ๒๕ ๒๕๑๑ ๒๕๑๒ ๒๕๑๓ ๒๕๑๕ ๒๕๑๖ ๒๕๑๗ ๒๕๑๘ ๒๕๑๙ ๒๕๒0 ๒๕๒๑ ๒๕๒๒ ๒๕๒๓ ๒๕๒๔ ๒๕๒๕ ๒๕๒๗ ๒๗ ๒๘ กรกฏาคม กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร กันยายน เก เกิดเมึ๋อวันที่ ขําวิไล คณะอํกษรศาสตร์ ครั้ง คือ คุณหญิงผะอบ โปษะกฤษณะ จัดพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉันท์ เช่น ณ นคร ดร ได้แก่ ต่อมา ตั้งแต่ พ-ศ ตุลาคม พ-ศ ทองคําวรรณ ทองหล่อ ธันวาคม นาคสกุล นางกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ นามปากกา นายเปลึ้อง ในจํานวนพี่น้อง ในปี พ-ศ บิ่น มาลากุล บุญเหลือ เทพยสุวรรณ บุษยกุล แบบสอบถามเ ประภาพิทยากร ประมาณ ประวติ ประเสริฐ ณ นคร ปี เป็นด้น เป็นเวลา แปล ผลงานนิพนธ์ พระนคร พระยาอนุมานราชธน พฤษภาคม พินิจภูวดล พิมพ์ เพียรชอบ ภาค ภาษาไทย มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยศิลปากร มัลลิกะมาส มีนาคม เมษายน เมึ๋อ พ เมึ๋อ พ-ศ เมึ๋อวันที่ แย้มนัดดา ระหว่าง ราชบัณฑิตยสถาน เรียบเรียงจาก เรียบเรียงร่วมกับนาคะประทีป เรึ๋อง เล่ม ๑ และ วรรณคดี วันที่ ๑ วิชาภาษาไทย ศาสตร์ สตะเวทิน สันสกฤต สัมภาษณ์เ สิงหาคม เสขะนันทน์ เสนีย์ แสง มนวิทูร

Bibliographic information