ปัตตานีใต้เงาจันทร์: ท่ามกลางความมืดมิดยังมีแสงสว่างและความงาม

Front Cover
เครือข่ายเยาวชนเพื่อสันติภาพสามจังหวัดภาคใต้, 2006 - Pattani (Thailand : Province) - 80 pages
Collection of articles on the social and political conditions and hopes of the people under the armed violence in Pattani, Southern Thailand.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

ก็ กรุงเทพฯ กล่าวคือ กับ การ เกิด ข้อ ของ ของรัฐ ข้า ขึ้น เข้าถึง เขา และ เรา คง คณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม คนในพื้นที่ คน ละ ครอบครัว ครั้ง ครูทำอะไรผิด ความคิด ความจริง ความ รุนแรง คำ คิอ คีอ คือ โครงการต่างๆ งานวิจัย จะ เป็น จังหวัด จังหวัดภาคใต้ จาก จำนวน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เจ้า ใจ เช่น ซึ่ง แดนภาคใต้ โดย ได้ รับ ต่อ ต้อง ตอบ ตัว ตากใบ ต่าง ๆ แต่ ใต้ ถึง ทักษิณ ชินวัตร ทั้ง ทำไมต้องทำครู ที่ ที่สำคัญคือ โทร ไทย นั้น น่า นี้ แนะ ใน บอก บาท ประ ปัตตานี ปี เป็น คน เป็นต้น ไป ผู้ เขียน พรก พฤษภาคม พื้นที่ เพราะ เพื่อนๆ ภาคใต้ ภาษา มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ มอ มอ.ปัตตานี มา เม.ย ไม่ ยิบราน ราคา รู้ เรื่อง ไร ฯลฯ ลา เลี้ยงครอบครัว และ ครรลอง วัฒนธรรม วัน วันที่ ว่า วิถีชีวิต ศาสนา ศาสนาพุทธ สถานที่/เหตุการณ์ สมานฉันท์ สอง สังคม สามารถ มี สิ่ง ที่ สุดท้าย หน้า หมายถึง หรับ หรือ หัวใจ หา เห เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ให้ อง อย่างไร อยู่ เอง

Bibliographic information