พระที่นั่งวิหารสมเด็จ

Front Cover
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007 - Architecture - 77 pages

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Section 1
Section 2
Section 3
i

4 other sections not shown

Common terms and phrases

๑๐ ๑๙๙๑ 1นโก 1ห6 ชนแชเก9 ๒๑๗๒ ๒๑๙๙ ๒๓๑๐ ๒๓เว ๒๕๕๐ ๒๕๙๒ ๓0กช0เ ว ๓3โเก 3กฝ่ ก0พก กรมศิลปากร กรุงเทพฯ กับ การ ่ เก เกก6โ เกียรติก้อง ของ คือ คุรุสภาลาดพร้าว จังหวัด จังหวัดนนทบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จาก ช0พก ชนแฝ่เก9 ชนแ0แก9 ชนแ1 เก ชนโเก9 ชั้น เช่น ซึ่ง ฐาน ด้านหน้า โดย แต่ ที่ นั่ง เท่านั้น นเว นั่ง สรร เพ นับ โนเก5 ใน บัญชร บันได บุษบก แบบ ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษกเล่ม ปราสาท ปี เป็น ฝ่0พก ฝ่นโเก9 ฝ่เฝ่ ก01 พระ พระ ที่ พระที่นั่ง พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระที่นั่งวิหารสมเด็จ พระนคร พระนครศรีอยุธยา พระนารายณ์ราชนิเวศน์ พห๒1า พห๒ห พห6ก ห6 พหเ0ห เ5 พหเ๒ พแห พหแ6 พุทธศักราช พเ1ห พเ1เา พแเา ฟาเ0ห มณฑป มหาวิทยาลัยศิลปากร เมตร ยอด ยาว รองศาสตราจารย์เสนอ นิลเดช ระยะ ระยะที่ รูป ลพบุรี ลา ลาย และ วัด วัดไชยวัฒนาราม วา วิหาร เว6โเ0ช เวโ0เว6โ สร้าง ห3ฝ ่ หน้า หลังคา ห้อง เห3โก หเ9ห อมรินทร์ เ—0เวชนโเ เเ

Bibliographic information