พุกาม: การก่อรูปของสถาปัตยกรรม จากก้อนอิฐแห่งศรัทธา

Front Cover
สํานักพิมพ์อุษาคเนย์, 2008 - Architecture - 392 pages
0 Reviews
Architecture, Buddhist art, history, and archaeological excavations of Pagan in Burma.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Section 1
Section 2
Section 3

18 other sections not shown

Common terms and phrases

๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๕๙๙ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒ ส่วน ๒ เเบบ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๓๓ ๔ ทิศ ๔๒ ๔๔ ๕ องค์ กรมศลปากร กรุงเทพฯ1 กรุงเหพฯ กลาง กล่าวคิอ กล่าวว่า กะลา การ กู่พญา ขวา ของ เข่น ค็อ คั๊อ คําว่า คิอ คีอ คือ เจดีย์ เจาง์ ชํน เช่น ซ่อง เซด็ เซดี เซติ เซ่น เซนติเมตร ฎ่พญา ฐาน ฒฒฒฒฒฒ เต่ง แต่อย่างไรก็ตาม ทื่ตั้ง ไทย นอกจากนี้ นัต นันพญา นากาใยวั เนื่องจาก ใน ในปี บทที่ บน ป็ ประติมากรรม ประเภท ประวัติความเป็นมา ปี ปีตสยา เป็น เป็นตัน ผังบริเวณ ผังอาคาร พุกาม พุทธศตวรรษที่ เพิ่งอําง ภาพทื่ มิน-กบา มินพญา กู่พญา เมคร เมตร ไม่ปรากฎ รูปเเบบ เริยกว่า ลักษณะ ลักษณะทางสถาป็ตยกรรม ลังกา ลันนิษฐานว่า ล่าง ล่างขวา และ วัน ว่า สําหรับ แสง หนัา หน่า หนํา หนิา หมายความว่า หมายถึง หมายเลข หริอ หรีอ หรือ หลัง หี่ตั้ง เหล่าง์ องศา อย่างไรก็ตาม อาคาร อํางแลํว อิฐ เเบบ คํอ เเปลว่า เเละ

Bibliographic information