ภาษีอากรในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ: คลังข้อมูลและบทสํารวจสถานะทางวิชาการ

Front Cover
Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 1985 - Taxation - 260 pages

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Section 1
3
Section 2
4
Section 3
6

10 other sections not shown

Common terms and phrases

ฯลฯ 50 สตางค์ กรมสรรพากร กลางคืน กลางวํน กล่าวคั๊อ กล่าวคือ กาญจนี สมเกียรติกุล และ การ การบรหารการจํดเก็่บ ชํย เก็บ ขน ของ 1 ใน ขั้น คราม คั๊อ คําว่า คีอ คือ จนถึง ฉบํบทึ่ เฉียบ ช่วงเวลาระหว่างบ ชวนไชยสิทธึ้ 25 ชํก ชัย ชุมจํนทร์ แปล เช่น ญาดา ประภาพํนธ์ 25 ณ เชียงใหม่ ณรงค์ นุ่นทอง ดวงฤดี กาลบุตร 2509 ดํารงราชานุภาพ ดูคําว่า ดูผนวกทึ่ โดย ได้แก่ ได้เเก่ ต่าง ตาม ทึ่ นอกจากนั้ นั้ นั้น ในบ พ ในบ พ-ศ ในบี1 พ บงบประมาณ บรรพ บัณฑิตวิทยาลัย บาท บาท 2 สลึง บาท กลางคืน บุญรอด เบน เบนตํน เบนตํนมา เบั้ย ประเภท พรํอมพงศ์ ณ พระ พระยาอนุมานราชธน เพอง ภาษี ภาษีเงินได้ ภาษีภายใน ภาษีอากร มหาวิทยาลัย เมษายน เมื่อ รํฐบาลได้ตรา เรีองศิลบ1 ลด ลลึง ละ และ อากร และยุพา ว่า ศรีปราบ ศอก ศอกวํดรอบได้ สกลวรรณากร วรวรรณ และ สตางค์ สตางค์ครึ่ง สตางคํ๋ สมเกียรติกุล เเละยุพา สมคิด ศรีสิงห์ 25 สมสวาท ชวนไชยสิทธึ้ สลึง ส่วน ส่วย สุนทร สุรา เสรี เสีย หมายถึง หลวงวิจิตรวาทการ หอย หิรํญ สูตะบุตร 25 ไหม อย่าง อย่างไรก็ดี อย่างไรก็ตาม อัฐ อากร อาทิเช่น เอนก เธียรถาวร เเปล เเพ เเละ

Bibliographic information