ภูมิปัญญาชาวบ้านในเรือนพื้นถิ่นไทพวนในประเทศไทย: การนําไปสูสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นใหม่ บนฐานของภูมิปัญญาเเละเทคโนโลยีท้องถิ่น

Front Cover
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003 - Vernacular architecture - 229 pages

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Section 1
Section 2
1
Section 3
5

17 other sections not shown

Common terms and phrases

16 หลัง 19 มีนาคม 21 มีนาคม 28 เมษายน กรุงเทพฯ กัน คน จังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี เจัาของบัาน จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เจัาของบัาน จังหวัดสุพรรณบุรี เจัาของบัาน จั่ว จากการสัมภาษณ์ จากการสำรวจทางกายภาพ ช่วงเสา ชึ่ง เช่น ตารางเมตร ตำบลโคกคราม ตำบลโคกปีบ ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลหินปัก ทิศใด้ ทิศตะวันออก ทิศเหนือ ที่มา ทึ่มา นครสวรรค์ ใน บัานโภคาภิวัฒน์ บัานรางบัว ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า บัานเลข บัานวังรอ ตำบลวังมหากร บัานใหม่ ตำบลหาดสูง บ้านม่วงขาว บ้านลานคา บ้านวัดโบสถ์ บ้านหนองหัวลิงใน บี ป็ แผนผัง แผนผังที่ พึ้นที่ใช้สอยชั้นบน พึ้นเรือนมีความต่างระดับ โพธี้ มนิลา มหาวิทยาลัยศิลปากร มี มีเรือนครัวขวางด้านหลัง เมตร ย่า ตา ยาย ระดับ ระตับ รูป รูปด่ำนหน้าและผังพึ้นชั้นล่าง บัานเลขที่ รูปที่ เรือนจั่วแฝด และ วัน วันที่สํารวจ 21 มีนาคม วันที่สํารวจ 22 เมษายน วันที่สำรวจ 4 เมษายน สุพรรณบุรี แสดงทัศนียภาพ รูปด่ำนหน้าและผังพึ้นชั้นล่าง แสดงรูปด้านข้างและผังพึ้นชั้นบน หน้า หม่ หมู่ หมู่ 3 บัานวังรอ หมู่ 3 บ้านมะขามล้ม หมู่ 6 บัานรางบัว หมู่บ้าน หรือ ห้อง ห้องนอน อรศิริ ปาณินท์ อายุ อายุการสรํำง 100 ปี อายุการสรํำง 50 อํางถง อ่ำงถึง 1 แผนผัง อำเภอ อำเภอท่าตะโก อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เมึ่อวันที่ อำเภอบ้านหมี่ อำเภอปากพลี อำเภอพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอศรีมโหสถ อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

Bibliographic information