วิวัฒนาการศิลปสถาปัตยกรรมไทยพุทธศาสนา

Front Cover
สมาคมสถาปนิกสยาม, 1996 - Buddhist temples - 135 pages
Vernacular architectural patterns and art in construction of Buddhist temples in Thailand.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Section 1
Section 2
Section 3

9 other sections not shown

Common terms and phrases

๑๒ ๑ อ\3ค์ ๓ ฮัน ๙ เล่ม XI XI กล่าวคํอ กัมพูชา เก คณะทํา\3าน คํลาแล\3 ค็อ โคปุระ จํง จาก จำพวกเหล่านึ้ เจด็ย์ เจ่น ฉะนั้น ฉุบาสก ฉุบาล็กา ญวน ฐาน ด้งเฮ่น ด็อ ดั\3นึ้ ดัวย แด่ โดยมํ ใดัแก่ ตาก แต่ เถระ ทั้\3 ๅ ที่ เทวสถาน ไทยเรํยก นครธม นครวัด นอกจากนั้น นั้น นาน นามธรรม เน บน บํนห์ด็นห์นึ้ ประการ ประธานฮองกลุ่มพุทธาวาส ประมาณพุทธดักราฮ ปรา\3ค์ ปราสาท ปลํ ปี ปูนปีน เป็น เป็นดัน ไป พม่า พระนคร พระพุท6ปรา\3ค์ พระพุทธ พระพุทธศาสนา พระราม พัหวัด พุทธ พุทธศาสนา พุทธสถาน พุหธ พฺทธ เพราะ ภาคทึ่ ๒ เมึ่อ ใม่ม็ ใมั ยุค ยุคที่ ยุศทึ่ เย่น รัฐอึ่น รูป รูปเฃ็ยน ฯลฯ ลพบุร็ ลัานฮ้า\3 ลำพุน และ ว็หาร วัด วัดสวนดอก ว่า ใวัว่า ศาสนาพราหมณ์ สมัยอยุธยา ส่วน สุพรรณบุร็ สุเมธ แสัว ห็น หมายถํง หรํอ เหล็ก อ็ก อ็ฐ อ็่น อยุธยา อยู่ อาณาจักรน่านเจัา อาณาจักรอยุธยา อานนท์ อินเดีย ฮึ้น เะ เา เ เ ๅ เฮ่น

Bibliographic information