ศิลปกรรมแบบพระราชนิยม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Front Cover
กรมศิลปากร, กระทรวงวัฒนธรรม, 2006 - Architecture - 255 pages
0 Reviews
History and description of architecture and arts during the reign of King Rama IV of Siam.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Section 1
Section 2
Section 3

13 other sections not shown

Common terms and phrases

๑๐ ๑๒ ๑๗ ๑๘ 1ชกาลทึ่ ๒ ชน ๒ ชั้น ๒ ตอน ๒ ศอก ๒ ห้อง ๒๓๙๕ ๒๓๙๙ ๒๔0๕ ๒๔0๘ ๒๔๑0 ๒๕ ๒๖ ๓ ด้าน ๓ องค์ กรมศลปากร กรุงเทพฯ ของรัชกาลทึ่ ค็อ คีอ คือ จังหวัดนนทบุริ จังหวัดพระนครศริอยุธยา จังหวัดเพชรบุริ จังหวัดสมุทรปราการ จันทวิช จํากัด จํานวน เจ้าอยู่หัว ชนิด คิอ เช่น เซ่น วัดบรมนิวาส ดิอ ได้แก่ ได้เเก่ ต้นราชสกุล ต่อมา พ ต่อมา พ-ศ ตุลาคม พ-ศ เติอน ถนน ทรง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงสร้าง ทิศ ทึ่ ทื่ นอกจากนี้ นามเดีม ในรัชกาลทึ่ บุนนาค ใบระกา ใบระกา หางหงสํ ปี เป็น เป็นด้น เป็นวัดโบราณ เป็นวัดโบราณสมัยอยุธยา โปรดเกล้าฯ พรรษา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระธาตุจอมเพ็ชร พระนครศริอยุธยา พระนิรันตราย พระบรมมหาราชวัง พระบาท พระบาทสมเด็จ พระปฐมเจดีย์ พระปรางค์ พระพุทธรูป พระราชทานนามว่า พระราชทานนามใหม่เป็น พระราชวังจันทรเกษม พระราชวังสราญรมย์ พระวิหาร พระองค์ คิอ พระอาราม พระอุโบสถ พุทธคักราช ภูเขาทอง มีอยู่ เมตร รัชกาลทึ่ ๔ รูป เริยกว่า ลงรักปีดทอง และ วัขกาลทึ่ ๙ วัดเขมาภิรตาราม วัดบรมนิวาส วัดบวรนิเวศวิหาร วัดปทุมวนาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดมกุฏกษัตริยาราม วัดมหาธาตุ วัดมหาสมณาราม วัดโสมนัสวิหาร วันทึ่ วา วา ๒ วา ๓ ศอก ศอก ศอก หริอราว สมเด็จ สมเด็จพระเจ้าบรมวงค์เธอ สา สูง หริอ หรือ หลัง หอระฆัง แห่ง องค อาทิ โเ1 โเ1 โเ1

Bibliographic information