ศิลปะสุโขทัยเเละอยุธยา: ภาพลักษณ์ที่ต้องเปลี่ยนเเปลง

Front Cover
ʻAmarin Phrinting, 2002 - Art - 278 pages
Description of art and its history of Sukhothai and Phra Nakhon Si Ayutthaya Provinces, Thailand.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Section 1
Section 2
Section 3

11 other sections not shown

Common terms and phrases

๒ พ.ศ ๒๒ ๒๒๓0 ค.ศ ๒๒๗๖ ๒๓ ๒๔ ๒๔๖๙ ๒๕0๓ ๒๕0๖ ๒๕0๗ ๒๕๒9 ๒๕๓๓ ๒๕๓๖ ๒๕๔๒ ๒๕9๒ ๒9๙๓ ค.ศ ๒9๙๙ กรม กรุงเทพฯ กรุงศรีอยุธยา กลาง กลางครีสต'ศตวรรษที่ กัน กับ การ ไกรฤกษ์ ของ ขึ้น คริสต์ศตวรรษที่ ความ คือ เคย จะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสุโขทัย จาก จึง เจดีย์ เจ้า เจิม เชเดสํ เช่น ฐาน ด้น ด้วย ดังนั้น ด้าน ดูรูปที่ เดียวกัน โดย ได้ ได้แก่ ตำนานพุทธเจดีย์สยาม แต่ ถึง ทรง ทั้ง ทาง ที่ เทียบ ไทย นั้น น่า นี้ ใน ในปิ ในปี พ.ศ บน บรรณาธิการ แบบ โบราณคดี ประ ปรางค์ ปราสาท ปี เป็น เปรียบ พงศาวดาร พงศาวดารเหนือ พระ พระ พุทธ รูป พระนคร พระราชพงศาวดาร พระองค์ พิริยะ พุทธ พุทธศตวรรษที่ เพราะ มา มี เมื่อ เมือง ราช รูปที่ เรื่อง เรื่องเดียวกัน ล ปะ ลังกา เล่ม แล้ว และ วัด วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ ว่า วิหาร ศตวรรษที่ ศอก ศาสตร์ สถาน สถูป สมเด็จ พระ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชๆ สมัย สมัยสุโขทัย สร้าง ส่วน สวรรคโลก สุโขทัย หรือ หลัก หลักที่ เห็น ให้ อง อย่างไรก็ตาม อยุธยา อยู่ ารงราชานุภาพ

Bibliographic information