ศิลปะในประเทศไทย: จากศิลปะโบราณในสยาม ถึงศิลปะัสมัยใหม่

Front Cover
ศูนย์หนังสือลาดพร้าว, 2005 - Art, Thai - 434 pages
Historical overview on the study of contemporary and traditional art in Thailand

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

๑๐ ๑๒ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๑ เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรม ๒๐ ๒๒ ๒๔๙๒ ๒๔๙๖ ๒๕๐๕ ๒๕๐๗ ๒๕๐๘ ๒๕๑๐ ๒๕๑๒ ๒๕๑๖ ๒๕๑๗ ๒๕๒๕ ๒๙ ๒ เหรียญเงิน ประเภทภาพพิมพ์ ๓ เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม กรมศิลปากร กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร กา การ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ กุมภาพันธ์ เก ของ คน ครั้งที่ ๑ คริสต์ศตวรรษที่ คือ งาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก จากการแสดง จิตรกรรม จีน ช่าง เช่น เซนติเมตร ดังนั้น โดย ได้แก่ ได้รับรางวัลเกียรตินิยม ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน ตุลาคม ถึง ที่ ไทย นอกจากนี้ นาย ใน ในปี พ.ศ แบบ โบสถ์ ประติมากรรม ประเภท ประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ประเภทประติมากรรม ปัจจุบัน ปี ปูนปลาสเตอร์ เป็น เป็นต้น โปรดเกล้าฯ ผลงาน ฝรั่งเศส พระ พระพุทธรูป พฤษภาคม พีระศรี ภาพ ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มา มิถุนายน มี มีนาคม เมื่อ พ.ศ ระหว่างวันที่ รัชกาลที่ รัชกาลที่ ๓ รางวัลเกียรตินิยมอันดับ และ วงศ์อุปราช วันที่ ว่า วิบูลย์ วิหาร ศิลป็ ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ศิลปะ ศิลปากร ศิลปิน ศิลปินแห่งชาติ สยาม สีนํ้ามันบนผ้าใบ ขนาด สูง หรือ หอศิลป เหรียญเงิน จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม ให้ อังกฤษ อันดับ อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอเมือง

Bibliographic information